Back to Top

Sök till gymnasiet

Lilla Akademiens spetsutbildning i musik har riksintag, vilket innebär att du kan söka till oss oavsett var du bor. Du söker genom Gymnasieantagningen Stockkolms län eller via SYV på din skola. Du ska även skicka en personlig ansökan som särskild bilaga till Lilla Akademien, du får den genom intagningsenheten eller av din SYV.

Din ansökan skall vara skolan tillhanda senast den 16 februari 2015.  Du kommer sedan att bli kallad till intagningsprov under mars månad. Kallelsen skickas ut i slutet av februari.

Koder för val till spetsutbildning i musik

ESMUS0SRBL-LAM, Blåsinstrument
ESMUS0SRST-LAM, Stråkinstrument
ESMUS0SRPI-LAM, Piano
ESMUS0SRKN-LAM, Knäppinstrument
ESMUS0SRSL-LAM, Slagverk
ESMUS0SRSÅ-LAM, Sång
ESMUS0SRÖV-LAM, Övriga instrument

Intagningspoäng
Maxpoängen på betygen är 320 poäng (alt. 340 om man läst moderna språk)
Maxpoängen på spelprovet är 680 poäng.
Formeln är: 16 x poäng på spelprov x 1,7. Får man högsta poäng på spelprov (dvs 25) blir det 16 x 25 x 1,7 = 680
Summorna läggs sedan ihop (betyg + poäng på spelprov (max) = 1000)

Informationskvällar
Onsdag 26 november kl. 17-19
Måndag 2 februari kl. 17-19

Öppet hus
Lördag 17 januari kl. 12-16

Vi har många konserter och masterclasses som är öppna för dig som är intresserad av att söka till skolan. Det går även bra att komma hit och följa undervisningen under en dag och få möjlighet att träffa lärare och elever.

Välkommen!