Back to Top

Björn Olsson

Lärare horn

Björn Olsson har undervisat hornisterna på Lilla Akademien sedan 2011. Han utbildade sig till hornist på Norges Musikkhøgskole för Professor Frøydis Ree Wekre. Han har spelat i de flesta professionella orkestrar i Norge och Sverige samt i bl a Mahler Chamber Orchestra, Chamber Orchestra of Europe och Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Sedan 2004 jobbar Björn i Kungliga Hovkapellet. 

E-post
olsson.bjorn@gmail.com

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops