Klara Jansson

Skolsköterska

Skolsköterska för alla elever på Lilla Akademin och en del av elevhälsoteamet. I grunden barn- och ungdomsspecialistsjuksköterska. 

 

"Musiken förmedlar känslor, är gränsöverskridande och sprider gemenskap!"

 

 

E-post
klara.jansson@lillaakademien.se
 

Telefon
08-525 011 06

Klara är på skolan måndag - torsdag från ca kl 8.00-16.30

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops