Back to Top

Kerstin Göransson

Skolkurator

Kerstin arbetar som kurator på Lilla akademien. Hon finns på skolan tisdagar och onsdagar och har sitt rum i 01- Huset, plan 1 vid skolhälsovården. Hon erbjuder stödjande och vägledande samtal för skolans elever vid behov. Det kan ex röra sig om mående ,självkänsla, hem eller skolsituation, stress, prestationssvårigheter och trassliga relationer. Du når henne säkrast på mailen. Föräldrar är också välkomna att höra av sig för rådgivning.

”Bakom varje svårighet finns en möjlighet” 

 

E-post
kerstin.goransson@lillaakademien.se

Telefon
08-545 418 36

Lars Rodvaldr

R.ED AB, Götgatan 9, Stockholm, Sweden

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops