Back to Top

anmälan till

Musikskolan Lilla Akademien

Jag/vi vill ansöka till Lilla Akademien läsåret 2018/2019 och anmäler mitt/vårt barn till kommande färdighetsprov.

Vi söker till *
Kön *
Instrument (gäller ej föreskoleklass)