Spetsutbildning i musik

En unik utbildning som inspirerar till ett livslångt musicerande. För dig som älskar musik och vill utveckla din talang. Hos oss står musiken i fokus och vi värderar kunskap, kreativitet och kvalitet i undervisningen

 
 

En spetsutbildning i internationell klass med musiken i fokus

Vi är stolta över att vara en av få skolor som har fått tillstånd att bedriva spetsutbildning i musik, en riksrekryterande gymnasieutbildning på det Estetiska programmet.

Att gå spetsutbildning hos oss innebär att du blir en del av vårt samarbete med bland annat Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Sibeliusakademin i Helsingfors och Royal Academy of Music i London.

Vår gymnasieutbildning förser varje elev med unika förutsättningar för att bli en mångsidig musiker med världen som arbetsfält. I snitt blir cirka 75 procent av våra avgångselever antagna till högre musikutbildning i Sverige eller utomlands. 

Den klassiska musiken utgör grunden på Lilla Akademien. Utifrån den arbetar eleverna med musik ur olika perspektiv, inom olika stilar och genrer, för att främja elevernas konstnärliga och musikaliska utveckling. Vi ser dig och dina möjligheter. Musiken bidrar till ett positivt och berikande förhållningssätt människor emellan.

Utbildningen ger eleverna möjlighet till fördjupning inom klassisk musik, folkmusik eller jazz, under ledning av erfarna lärare som också är aktiva musiker. Det är även möjligt för våra elever att röra sig mellan de olika fördjupningarna eller arbeta med repertoar från andra stilar och genrer.

 
 

Musikundervisning

Enskild undervisning i instrument eller sång

Instrument- och sångundervisningen är en mycket central del av varje elevs gymnasieutbildning. Alla elever har ett huvudinstrument och många väljer även ett biinstrument. Du får 80 minuter individuell undervisning på huvudinstrumentet och 40 minuter individuell undervisning på biinstrumentet, varje vecka under alla tre åren. Vi har cirka 70 mycket erfarna instrumentlärare knutna till Lilla Akademien och de är även verksamma som professionella musiker.

Orkester, ensemble, kammarmusik och kör

Våra orkestrar, ensembler och körer ger dig viktiga kunskaper och ovärderliga erfarenheter. Du får spela en bred repertoar, utveckla din lyssnarförmåga i samklang och övning i att anpassa din stämma till en större musikalisk helhet. I alla orkestrar, körer och ensembler tränas musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik på ett flertal konserter varje läsår, både på och utanför skolan. I flera ensembler läggs stor vikt vid improvisation, och allt du lär dig teoretiskt praktiseras regelbundet i ensemblerna.

Musik i klassrummet

Vår klassrumsundervisning omfattar gehör, musikteori, musikanalys, musikhistoria, estetiska kommunikation, arrangering, komposition och ensembleledning. Det är ämnen som breddar och fördjupar dina kunskaper och din förståelse för musik. Du studerar teori och harmonik, övar upp ditt gehör och får lära dig att analysera musik, koppla musiken till historiska skeenden och sätta den i olika sammanhang.

Gästlärare och masterclass

Masterclass med många kända musikprofiler ges fortlöpande. Vi har haft masterclass med bland andra Stefan Bojsten, Erik T. Tawaststierna, Ingrid Tobiasson, Ola Karlsson, Steven Isserlis, Ulf Wallin, Cecilia Zilliacus, Jonas Bylund och Håkan Hardenberger. Vi har även haft workshops med jazzprofiler som Elise Einarsdotter, Jonas Knutsson och Nisse Landgren. Inom folkmusiken bjuder vi in spelmansprofiler och traditionsbärare.

Alla masterclass och workshops syftar till att du som elev ska få möta och inspireras av professionella och ofta internationellt verksamma musiker och pedagoger. 

 
 

Naturvetenskaplig fördjupning och valbara kurser


På gymnasiet kan du välja mellan ett stort utbud av valbara kurser, inom bland annat naturvetenskapliga ämnen och moderna språk. Det estetiska programmet ger dig grundläggande behörighet till svenska högskolor. Genom att lägga till valbara kurser når flera av våra elever en bredare behörighet och meritpoäng. Det är möjligt att läsa kurser på utökat program och nå full naturvetenskaplig behörighet.. Programmet kan även utformas så att det innehåller ännu fler estetiskt inriktade kurser eller samhällsvetenskapliga kurser. Handelshögskolan, KTH, Karolinska Institutet, Oxford och Cambridge är några av de högskolor som våra elever har gått vidare till, förutom musikhögskolorna. Inför varje läsår finns det tillfälle att gå igenom och skräddarsy sin individuella studieplan, tillsammans med mentor, SYV och rektor. 

 
 

Poängplan


Vår spetsutbildning i musik ger stora möjligheter till en individuellt utformad studiegång. Dels ser elevers utbildning olika ut beroende på huvudinstrument och vilka ensembler och orkestrar en elev deltar i. Dels kan programmet utformas så att det innehåller många naturvetenskapligt inriktade kurser, alternativt ännu fler estetiskt inriktade kurser, moderna språk, engelska eller samhällsvetenskapliga kurser. Vi gör det mesta möjligt och många av våra elever läser utökat program. Inför varje läsår finns det tillfälle att gå igenom och skräddarsy sin individuella studieplan, tillsammans med mentor, SYV och rektor. 

 
 

Boende


Om du saknar boende i Stor-Stockholm kan skolan hjälpa till att hitta inackorderingsrum. Vi har kontakt med flera familjer som hyr ut rum till våra elever. Du har rätt till inackorderingstillägg från CSN om din resväg är mer än två timmar mellan hem och skola.