Slagverk

 

Undervisningen
Undervisningen i slagverk på Lilla Akademien är utformad så att eleverna får kvalitativ undervisning i slagverkets alla olika instrument och genrer. Vi lärare förbereder eleverna för både solospel och musicerande i skolans alla olika ensembler. Oavsett om eleven utvecklas till professionell musiker eller inte, så kommer hen få med sig glädjen av att behärska ett instrument samt ha fått uppleva det fantastiska i att få musicera och utvecklas tillsammans i grupp.

Ensembler
Vår syn på ensemblespel är att verksamheten både ska utveckla eleven socialt och musikaliskt. All repertoar väljs noggrant för att skapa både rolig och lärorik undervisningsmiljö där eleven har stor möjlighet att påverka sin situation genom att vara delaktig i de kreativa processerna samt val av repertoar.

Spelglädje och god stämning präglar både repetitioner och konsertverksamhet.

Våra slagverksensembler:

 • Mellanstadieensemblen

 • Högstadieensemblen

 • Gymnasieensemblen.

Från och med mellanstadiet så har man schemalagd undervisning i slagverksensemble på Lilla Akademien. Varje stadium har en egen ensemble med musik anpassad efter just sin nivå. Repertoaren i dessa slagverksensembler består av kända slagverksklassiker samt musik komponerad eller arrangerad av oss lärare.

Latinensemble
Lilla Akademiens latinensemble är en stor ensemble där alla får plats, oavsett ålder och kunskapsnivå. I ensemblen utvecklar vi vår notläsningsförmåga, ”groove”, timing, stilkänsla samt framförallt samspel och improvisation. Här ingår förutom ca tio slagverkare, trumpeter, saxofoner, tromboner, klarinetter, piano, bas, gitarr och sångare. Ensemblens ledare Jesper Kviberg lägger stor vikt vid gruppkänsla och skaparlust. Musikens ursprung är oftast från Latinamerika och Afrika där vi försöker hitta kärnan i dess ursprung samtidigt som elevernas egna infall och idéer bejakas.

Skolorkestrar
Dessutom behövs våra slagverkare i skolans orkestrar. Vi har både blåsorkester, symfoniorkester, jazzensembler, storband och andra mindre ensembler som sätts upp för specifika ändamål. Här leds ensemblerna av duktiga dirigenter från skolan medan vi slagverkslärare delar upp stämmor och hjälper till med instudering. En naturlig del av lilla akademiens verksamhet är alla konserter som skolan anordnar. Genom dessa ges eleverna möjlighet att spela upp sina stycken inför publik. Scenerna kan förutom skolans egna scener vara konserthuset, riddarhuset, confidencen, musikaliska och musikhögskolan.

Masterclasses/ Workshops
Skolan tar regelbundet hit gästmusiker som gör workshops på skolan, ofta i samband med konsert. Vi väljer musiker från olika genrer för att få ett intressant och varierat utbud av influenser utifrån. Här får eleverna möjlighet att träffa och knyta kontakter med yrkesverksamma slagverkare.

Utöver detta ges eleverna möjlighet att delta vid slagverksfestivaler i såväl Sverige som utomlands.

Lärare

 

Komposition

 

Undervisningen
Vår undervisning utgår från elevens skapande och egna målsättningar inom komposition och musikproduktion. Som lärare vill vi vara konstnärliga vägledare och mentorer för varje elev och hjälpa eleven att utveckla sitt musikaliska och tekniska hantverk genom individuellt riktade projekt. Kompositionsundervisningen är unik i Norden både gällande undervisningstid och möjlighet till framförande. Varje elev får en lektion om 80 minuter (huvudinstrument) eller 40 minuter (biinstrument) per vecka under 36 veckor per läsår. Alla elever också ingår i skolans ensembler och körer utifrån vilket instrument de spelar. Vi vägleder våra kompositions elever i samarbete med ensembler på Lilla Akademien samt andra skolor (Stockholms Musikgymnasiums körprogram) och det fria musiklivet (Gustaf Sjökvist Kammarkör).

“Matthew anpassar verkligen undervisningen utifrån ens intressen och estetik. Förutom den kunskap han besitter gällande kompositionshantverk är han även ett stort kreativt stöd.”
Jakob Mühlrad, tonsättare
Valbara kurser
Alla elever på skolan har möjlighet att läsa komposition 1 och 2 samt musikproduktion 1 och 2 som valbara kurser.

Kompositionsklassen
På gymnasiet/pre-college har vi senaste åren haft 8 komposition/produktion elever i snitt som går samtidigt. Det ger oss möjligheten att ha en gemensam masterclass varje månad (60 minuter), vilket stärker elevernas konstnärliga utveckling och främjar en god sammanhållning i kompositionsklassen. Det är ytterst viktigt att eleven känner sig trygg och att skolgången känns meningsfull. Vi gör saker tillsammans och utvecklar tillsammans, t ex tar läraren Matthew Peterson med eleverna bakom kulisserna vid hans framförande på till exempel Stockholms Konserthus och Fylkingen.

Masterclasses/workshops de senaste åren inkluderar besök av:

 • Anna Christensson, pianist (Kamraterna, Curious Chamber Players)

 • Hasse Gardemar, producent, lärare på KMH i Musik och Media

 • Jakob Hellner, producent (för bl. a. Rammstein, film)

 • Rei Munakata, tonsättare och dirigent (Curious Chamber Players)

 • Daniel Nelson, frilans tonsättare

 • Linn Persson, frilans saxofonist (Stockholm Saxofon Kvartett)

 • Leonardo Wehlander, inspelningstekniker

 • Jonas Valfridsson, frilans tonsättare


Lärare
Skolans tre kompositionslärare är alla professionellt verksamt tonsättare. Deras verk har spelats över hela jordklot på scener som Stockholms Konserthus, Folkoperan, Göteborgs Konserthus och The Kennedy Center, av musiker och ensembler som Göteborgs Symfoniker, Stockholms Saxofonkvartett, Sofia Vokalensemble, vokalensemble Chanticleer, och många fler.

 

Blockflöjt

 

Undervisningen
Att spela blockflöjt, ett av världens äldsta instrument, är något man kan göra och ha glädje av under hela sitt liv, antingen som yrkesmusiker eller som ett stimulerande fritidsintresse eller både och!

Som blockflöjtist är det viktigt att lära känna musiken från medeltid, renässans och barock men även den samtida klassiska repertoaren.

Parallellt med undervisning i ensemble- och kammarmusikspel vill flöjtundervisningen ge dig en fördjupad möjlighet i att få utvecklas i din egen takt och efter dina specifika förutsättningar och önskemål.

Blockflöjtsklassen
Som elev i blockflöjtsklassen får du uppleva spelglädjen tillsammans med de andra eleverna både i mindre och större blockflöjtsensembler. Vi spelar även tillsammans med andra instrument i så kallade ”Broken consort” ensembler. Blockflöjtsklassen konserterar regelbundet både på interna och externa konserter i skolans regi.

Blockflöjtsklassen har genom åren meriterat sig som förstaprisvinnare vid olika musiktävlingar.

Lilla Akademiens blockflöjtslärare, Malou Meilink, är en av Sveriges mest renommerade blockflöjtister. Malou spelar blockflöjt i alla storlekar från sopranino till den stora subkontrabasblockflöjten. Hon har varit medlem i ensembler som Westra Aros Pijpare, Svenska Blockflöjtskvartetten, Cappella Nuova och Fairytale samt konserterar regelbundet som solist och kammarmusiker. Malou har även varit studiomusiker på skiva och film. Till exempel. är det hennes flöjtspel ni hör i Ronja Rövardotter.

Masterclasses/ Workshops
Lilla Akademiens blockflöjtsklass har arrangerat masterclasses med professor emeritus Clas Pehrson, KMH, samt deltagit i ett flertal, av KMH arrangerade, masterclasses och föreläsningar bl. a. med Michala Petri, världsberömd dansk blockflöjtssolist.

Blockflöjtsklassen har även arrangerat ”mötesplats” för ensemblespel med andra kulturskolor för att på detta sätt utveckla ”musikaliskt kamratskap” mellan olika skolors elever och pedagoger.

Vad gör elever från tidigare blockflöjtsklasser?

Vissa elever har studerat vidare vid Kungliga Musikhögskolan, KMH, i Stockholm. Andra har studerat vid olika folkhögskolor med musikprofil som t.ex. Bromma folkhögskola.

Lärare blockflöjt

 

Tvärflöjt

 

Undervisningen
Varje elev är unik, med sina egna mål, visioner, behov, styrkor och svagheter. Därför måste vi som lärare vara lyhörda för deras behov och anpassa undervisningen därefter. Det som dock är en gemensam nämnare är att varje elev ska lära sig bli sin egen bästa lärare. Därför jobbar vi mycket med övningsteknik; detta innebär inte bara hur man fysiskt spelar flöjt utan också hur man tänker och utvärderar sitt spel under övningen. Vi har dessutom ett stort fokus på mental förberedelse inför konserter och framföranden av olika slag. Våra elever har förmånen att träffa sin flöjtlärare hela 80 min/vecka. Att spela flöjt ska vara en lustfylld upplevelse, där fokus alltid är först och främst på musiken och där det egna flöjtspelandets kvalitet står i musikens tjänst.

Att utvecklas på sitt instrument har till väldigt stor del att göra med den egna insatsen; hårt arbete är en viktigare ingrediens än talang. Vi har välstrukturerade lektioner som innehåller alla beståndsdelar som behövs för att bli en bra flöjtist: teknik, klang, musikaliskt uttryck och mental förberedelse. Vårt mål är att inspirera eleverna att vilja öva konstruktivt och därför få uppleva den fantastiska känslan av att gå framåt som musiker och flöjtist.

Flöjtklassen
De senaste åren har vi varje läsår haft 4-6 flöjtister på gymnasiet och pre-college. Det ger möjligheten att spela flöjtensemble tillsammans och skapa en sammanhållning i flöjtklassen, där alla kan inspireras av varandra samt utbyta idéer och tankar.

Vi har även temadagar där vi går in på djupet på i olika ämnen, såsom frasering - hur man ska tänka när man övar för att få bästa resultat, andningstekniker och mental träning. Vi har dessutom gemensamma lektioner där vi lägger fokus på specifika flöjttekniska element.

Masterclasses/workshops
Masterclass har getts av:

 • Cecilie Hesselberg Løken – kammar- och orkestermusiker.

Var gör elever från tidigare flöjtklasser?

Flöjtelever från Lilla Akademien har antagits till högre flöjtstudier vid

 • University of Cincinnati College-Conservatory of Music, USA

 • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Köpenhamn, Danmark

 • Det Jyske Musikkonservatorium, Århus Danmark

 • Musikhögskolan i Örebro

 • Mälardalens Högskola

 • Några har fortsatt sina studier vid andra konstnärliga högskolor.

Lärare tvärfLöjt

 

Oboe

 

Undervisningen
Oboen är ett instrument med stora uttrycksmöjligheter. Till oboistens utmaningar hör att skapa ett egalt spel i instrumentets alla register och nyanser. Stor vikt läggs därför vid att lägga en stabil grund, med stöd, andningsteknik och ambis, och att successivt lära eleven att öva själv utifrån denna grundförståelse för spelet. Då oboisten tillverkar sina rör själv kommer hen nära sitt instrument, och får en speciell kännedom om musicerandets fysiska förutsättningar. Rörpysslet och den utsatta men berikande positionen i många sammanhang har en tendens att skapa en särskild humor och sammanhållning dubbla-rörblåsare emellan. I varje termin ingår utöver den enskilda oboeundervisningen även gemensamma rör-lektioner. 

I ensembleundervisningen får eleverna öva sin förmåga både att smälta in i en grupp och att ta plats i densamma, och det viktigaste av allt - att lyssna på sina medmusiker. 

Oboeklassen
Hedvig Marklund ansvarar för oboeklassen på Lilla Akademiens grundskola. Hon arbetar utöver det som frilansoboist i skilda sammanhang. 

Du som studerar oboe på Lilla Akademiens gymnasium eller pre-college kommer också att undervisas av Bengt Rosengren och Emmanuel Laville, båda solo-oboister i Sveriges Radios Symfoniorkester, samt lärare på KMH i Stockholm. 

På Lilla Akademien övar du upp dina färdigheter som musiker, och fördjupar dina kunskaper i oboens repertoar, både som solist, kammar- och orkestermusiker. Tillfällena att spela inför publik är många, både på skolans egna konserter och konserter som äger rum utanför huset.

Masterclasses och workshop
Du kommer att få möjlighet att lyssna vid Radiosymfonikernas orkester-repetitioner, samt att delta vid gemensamma lektioner och Masterclasses arrangerade av Lilla Akademien eller Musikhögskolan i Stockholm.

Vad gör tidigare elever?
Flera av Lilla Akademiens tidigare oboeelever har gått vidare till högre musikutbildningar vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 

Lärare oboe

 

Klarinett

 

Undervisningen
På Lilla Akademien möter du två väletablerade klarinettister, Elin Willert och Stefan Harg, som också är mycket engagerade och erfarna pedagoger. Vi finner att kombinationen av att vara både professionellt utövande musiker och pedagog är mycket berikande och inspirerande för våra elever.

På utbildningen utvecklas du till en skicklig instrumentalist och till en självständig och lyhörd samspels- och orkestermusiker. Vi ser just Dig och utvecklar och skräddarsyr din klarinettutveckling. Då den egna övningen är otroligt viktig för att utvecklas vägleder vi våra elever att bli självständiga i övningsrummet. Du erhåller individuell undervisning på ditt instrument 2X40 min/ veckan i 36 veckor.

Klarinettklassen
På Lilla Akademien har du möjlighet att spela alla klarinettinstrument, från ess- till basklarinett samt prova på historiska klarinetter. Vi ger dig möjlighet till att uppleva musik, utveckla dina instrumentala och musikaliska kunskaper samt att förkovra dig i olika speltekniker och musikalisk gestaltning.
Du erhåller kunskaper och färdigheter som ökar dina möjligheter att bli antagen till en musikhögskola. Som elev på Lilla Akademiens gymnasium och Pre College har du möjlighet att framträda på många olika konserter både på skolan och på externa scener. Lilla Akademien genomför regelbundet konserter på Konserthuset, Berwaldhallen, Riddarhuset, Operan etc .

Masterclasses/workshops
Vi anordnar regelbundet workshops, klarinettdagar och mästarklasser med kända klarinettister, internationella som nationella. För att nämna några har skolan besökts av Martin Fröst, Dimitri Ashkenazy, Hermann Stefansson, Emil Jonason, Håkan Rosengren, Greg Barrett, Christoffer Sundqvist, och Staffan Mårtensson.

Var gör elever från tidigare klarinettklasser?
Alla klarinettelever som sökt sig vidare till högre musikutbildningar efter gymnasiet eller Pre College har blivit antagna! Flera före detta elever är nu etablerade i svenskt musikliv, som orkester- och kammarmusiker. Eftersom både Stefan och Elin är erkända musiker har de även kunnat fungera som mentorer till före detta elever när de lämnar musikhögskolorna och ska ta klivet att etablera sig som musiker.

Skolor som våra elever blivit antagna till:

 • Musikhögskolan i Malmö

 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

 • Högskolan för scen och musik i Göteborg

 • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn

 • Musikhögskolan i Örebro

 • Kammarmusikprogrammet vid Mälardalens högskola

 • Ingesunds Musikhögskola i Arvika

Lärare klarinett