Veronica Wiener

Lärare idrott

Veronica Wiener har jobbat som lärare sen 2005 och på Lilla Akademien sen 2015. Hon undervisar  i idrott och hälsa för låg, mellan och högstadiet samt i matematik på mellanstadiet. Veronica läste vid GIH i Stockholm och är legitimerad lärare i idrott och hälsa från åk 1 till gymnasiet samt legitimerad lärare i matematik för åk 1-9, matematiken läste hon på Linköpings universitet.

E-post
veronicawiener@gmail.com

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops