Back to Top

Yolanda Messaoudi

Lärare spanska

Yolanda Messaoudi undervisar i spanska på grundskolan och gymnasiet. Hon har en lärarutbildning och Filosofie magisterexamen vid Stockholms Universitet med huvudämne spanska och franska. Yolanda har cirka 18 års erfarenhet som lärare, allt från lågstadiet hela vägen till gymnasiet. Hon har också varit lärare för elever med särskilda behov.

E-post
yolandamessaoudi@hotmail.com

Lars Rodvaldr

R.ED AB, Götgatan 9, Stockholm, Sweden

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops