Back to Top

Karl Larsson

Lärare musikteoretiska ämnen

Karl Larsson undervisar i gehör och musikteori på låg- och mellanstadiet. Han är utbildad vid Kungliga Musikhögskolans lärarprogram och hans specialiseringar är musikteori, ensemble och gitarr. Karl har stor bredd i sin undervisning med erfarenhet från såväl klassisk musik som populärmusik.

E-post 
karlhanneslarsson@hotmail.com

Lars Rodvaldr

R.ED AB, Götgatan 9, Stockholm, Sweden

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops