Här hittar du kontaktuppgifter till alla som arbetar på Lilla Akademien. Klicka på ett namn eller en bild för att läsa mer.


Skolledning


Kansli

E-post info@lillaakademien.se. Telefon 08-545 418 30


Musiklärare


Blåslärare

Gitarr- och harpalärare

Pianolärare

Slagverkslärare

Stråklärare

Sånglärare

Musik i klassrummet, orkester och kör

Klass- och ämneslärare


Elevhälsa och studievägledning


Fritids


Storfritids (FK & Åk 1-3): 0707 90 72 88 Utomhusfritids (Åk 4-6): 0737 20 32 91


Vaktmästeri – fixargruppen


Matsalen