LILLA VOCE AKADEMIEN erbjuder elever i åldern 10-15 år gruppundervisning i musikteori och gehör samt sångundervisning i mindre grupper om 3-4 elever. 


Syftet med verksamheten är att ge möjlighet att utveckla rösten mer individuellt med sångövningar och att arbeta med stämsång. Eleverna får sjunga repertoar från olika genrer. Undervisning i musikteori och gehör stärker varje elevs sångutveckling och ger en djupare förståelse för musik.

AVGIFT PER TERMIN (12 GÅNGER)

Sångundervisning i grupp om 3-4 elever 40 minuter
Grupplektioner musikteori 40 minuter, gehör 40 minuter
Kostnad: 4000 kr + moms 25 % (totalt 5000 kr).