Back to Top
 

Musikundervisning med kvalitet


På Lördagsakademien får elever i åldern 8-15 år enskild undervisning i instrument samt gruppundervisning i musikteori och ensemble. Syftet med verksamheten är att erbjuda högkvalitativ musikundervisning också till elever som inte går på Lilla Akademiens grundskola och att förbereda dem som på sikt vill söka in till grundskolan eller till Lilla Akademiens Musikgymnasium. Undervisningen på Lördagsakademien sker i huvudsak på lördagar. Förutom undervisningen är eleverna välkomna att medverka på Lilla Akademiens elevkonserter samt på Lördagsakademiens avslutningskonsert.

 

fantastisk utveckling

”Lördagsakademien har inte bara varit en musikskola för oss i familjen utan blivit ett sätt att leva. Att vistas i skolan under helgerna, i ett hus som sjuder av musik och glädje, att bli bemött med värme och gemenskap, att träffa och skaffa nya vänner har öppnat en helt ny värld. 
Att se den utveckling som våra barn och ungdomar genomgår är fantastisk. Det bådar gott för det framtida musiklivet i Sverige att kunna ge barn och ungdomar möjligheten att under professionell ledning utveckla sin musikaliska förmåga både när det gäller instrumentundervisning och musikteori/gehörslära. Tiden på Lilla Akademien har gett hela familjen erfarenhet och minnen för livet!”
Familjen Janfalk
Falkenberg

 

Tre olika upplägg


Det är möjligt att följa olika upplägg av undervisningen på Lördagsakademien:

1. Tolv lördagar med individuell instrumentundervisning (30 min per vecka), gruppundervisning i musikteori och gehör (2×40 min per vecka) samt ensemble (40 min vid fem tillfällen). Möjlighet att delta i elevkonserter på Lilla Akademien samt Lördagsakademiens avslutningskonsert söndagen efter kursens slut.

Kostnad: 5280 kr + moms 25 % (totalt 6600 kr).

2. Tolv lördagar med endast gruppundervisning i musikteori och gehör (2×40 min per vecka).

Kostnad: 2640 kr + moms 25 % (totalt 3300 kr).

3. Möjlighet till individuellt upplägg för elever som bor långt ifrån Stockholm.

Lokaler
Undervisningen sker i Lilla Akademiens skollokaler, Norrtullsgatan 14 i Vasastan, nära Odenplan.
Anmälan görs på en särskild blankett (se ansökningar), som skickas till Lilla Akademien, Norrtullsgatan 14, 113 45 Stockholm. Lördagsakademien kan ses som en förberedelse för att söka till grundskolan Lilla Akademien eller Lilla Akademiens Musikgymnasium.

Lärare
Vi erbjuder undervisning på alla orkesterinstrument samt saxofon, klassisk gitarr, piano, blockflöjt, accordeon och harpa.
 

 • Musikteori/Gehör Dina Bystitskaja och Linnéa Svedmyr

 • Piano Sergei Reznikov, Inara Piksa

 • Accordeon Irina Serotyuk

 • Violin Joan Faigen, Ljudmila Kan, Liana Svensson 

 • Viola Oleg Balabine

 • Cello Viktoria Hillerud

 • Gitarr Per Skareng

 • Blockflöjt Malou Meilik

 • Saxofon Mikaela Wikström

 • Kornett och trumpet Eirik Steinsvik

 • Oboe Hedvig Marklund

 • Valthorn Björn Olsson och Liselotte Carlsson

 • Tvärflöjt Barbro Lindvall

 • Fagott Staffan Eriksson

 • Orgel Mathias Kjellgren

 • Harpa Margareta Nilsson

 • Trombon Mikael Oskarsson

 • Slagverk Johan Renman

 • Ensemble Liana Svensson

 

daniel_rosenholm_wide.jpg
Aldrig tidigare haft så roligt med musik
”Jag började spela cello vid kulturskolan nio år gammal, mycket tack vare att min mamma nyligen hört ett föredrag med forskningsrön som visade att barn som spelade instrument hade lättare att lära sig i skolan. De första åren var jag måttligt ambitiös, men mitt musikintresse tilltog gradvis. Efter att i årskurs åtta deltagit i en höstlovsorkester, växte min fascination enormt. När mina föräldrar insåg allvaret i mitt intresse hjälpte de mig att hitta Lördagsakademien, där jag började på våren i årskurs åtta. Här fick jag en lärare som inte bara nöjde sig med att jag spelade rätt toner, utan lärde mig att göra det med bra klang och musikalitet. Jag kände att mitt spelande togs på fullaste allvar.

Ett år hade jag på mig innan gymnasiesökningen och det var mycket att lära. Tack vare min instrumentlärares stora engagemang och bra teori- och gehörsundervisning, lyckades jag på den korta tiden lyfta mitt spel från nästan ingenting till en bra grund för att börja gymnasiet.

Självklart var det ett tufft år, men aldrig tidigare hade jag haft så roligt med cello och musik. Tack vare Lördagsakademien kom jag in på Lilla Akademiens gymnasium och fick där de bästa år jag hittills haft. När jag vid studenten skulle lämna skolan sprutade tårarna.”
Daniel Rosenholm
Tidigare elev på Lördagsakademien och Lilla Akademiens gymnasium