Inara Axelsson

Lärare piano, föräldraledig ht 2017

Inara Piksa är pianolärare och ackompanjatör på Lilla Akademien. Inara är utbildad vid Latvian Music Academy i Riga samt vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för professor Staffan Scheja. Hon erhöll ett Bachelor diplom i piano samt ett Magister diplom i piano och kammarmusik. Inara är pristagare i flera internationella pianotävlingar. Som solist har hon framträtt på festivaler i Litauen, Ryssland, Polen, Frankrike, Tjeckien, Kina och Japan.

E-post
inara.piksa@hotmail.com

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops