Språkintroduktion mot spetsutbildning i musik på det estetiska programmet

Språkintroduktion på Lilla Akademien är ett program för dig som är mellan 16 och 20 år och som vill läsa vidare på gymnasiets Spetsutbildning i musik, men som har varit kort tid i Sverige och ännu inte har tillräckliga språk- och ämneskunskaper.

 

Tanken med programmet är att utifrån din individuella nivå fokusera på svenska som andraspråk (SVA) och samtidigt ge musikalisk förberedelse och möjlighet till studier i andra ämnen, för att uppnå behörighet till gymnasiet så snabbt som möjligt. 

Språket är ett grundläggande redskap både i dina framtida studier och i ditt framtida yrkesliv. På Lilla Akademien får du utveckla dina språkkunskaper i ett musikaliskt sammanhang. Språkundervisningen gynnas av dina möjligheter att delta i musikundervisning, som körsång, instrument, orkester och estetisk kommunikation. 

Du erbjuds att läsa ditt modersmål och att få studiehandledning. 

Du kommer att gå i en grupp med andra elever som läser språkintroduktion. Du kommer även att ingå i andra undervisningsgrupper på grundskolan eller gymnasiet i musik och vissa andra ämnen.

Genom musiken får du möjlighet att snabbt lära känna många av eleverna på Lilla Akademiens gymnasium och grundskola. Våra elever på gymnasiet kommer från hela landet, då utbildningen är riksrekryterande. Elever och personal på Lilla Akademien har sina rötter i ett trettiotal olika länder. Du blir del av en skola som präglas av mångfald och öppenhet. Lilla Akademien har en kreativ atmosfär med målsättningen att varje elev får möjligheten att utveckla sin fulla potential och bli det som antikens greker avsåg med en ”musiker” – en ansvarstagande, tolerant, intellektuellt öppen och nyfiket kreativ del av samhället. 

Timplan för Språkintroduktion

Ämne (timmar per vecka)

 • Svenska som andra språk (6-8)

 • Engelska (2)

 • Matematik (2-3)

 • Idrott och hälsa (1)

 • Samhällsorientering (2-3)

 • Naturorientering (2-3)

 • Modersmål och studiehandledning (1-2)

Musik

 • Körsång (1)        

 • Instrument eller sång (1)    

 • Gehörs- och musiklära    (2)

 • Ensemble/orkester    (2)

 • Estetisk kommunikation (1)

   

Summa cirka 25 timmar

Timplanerna planeras och anpassas utifrån den sökandes enskilda behov, med stark infärgning av musikämnen.

 

Ansökan till Språkintroduktion

Du söker till Språkintroduktion på Lilla Akademien genom Gymnasieantagningen Stockholms län eller via SYV på din skola. Du ska även skicka en anmälan till färdighetsprov. Denna anmälan finner du under rubriken "Spetsutbildning i musik" klicka på knappen sök till gymnasiet . Där kan du sedan gå vidare under rubriken "Ansökan till gymnasiet" och fylla i ansökan genom att klicka på knappen "Fyll i ansökan". När du är klar sänd ansökan genom att klicka på knappen "skicka ansökan". 

Under antagningsprocessen kommer vi att göra en kartläggning av dina musikaliska förkunskaper vid ett färdighetsprov på Lilla Akademien. För att du ska kunna tillägna dig undervisningen i musik på ett bra sätt, krävs det att du har vissa förkunskaper.  På färdighetsprovet ber vi dig spela eller sjunga 1-2 stycken/sånger och vi har en intervju med dig om din musikaliska bakgrund och dina tankar om framtida studier.