Judit Ullén

Lärare cello
 

Judit Ullén undervisar i cello. Judit har studerat i Ungern och i Tyskland för en rad betydelsefulla musiker som Barnabás Dukay, Hans-Christian Schweiker och Àrpád Pejtsik. Efter avslutade studier följde många års orkester-och kammarmusikspel i kombination med undervisning. På senare år är det mer och mer just eleverna som ger mening åt musicerandet.

”Fräschören i musiken och i kontakten med just den elev som just nu sitter här är det som ger ny energi. Rutin och kunskap är bara medel till att nya vägar ska hittas, nya idéer födas, levande musik skapas.”


E-post
judit.ullen@gmail.com 

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops