anmälan till

Musikskolan Lilla Akademien

Jag/vi vill ansöka till Lilla Akademien läsåret 2020/2021 och anmäler mitt/vårt barn till kommande färdighetsprov.

Vi söker till *
Kön *
Instrument (gäller ej föreskoleklass)

Frågor om formuläret? Vänligen skicka ett mail till info@lillaakademien.se