Back to Top
 

Spetsutbildning i musik

Gymnasium. Lilla Akademiens spetsutbildning i musik är för dig som älskar musik och vill utveckla din talang. Vi ger eleverna en unik utbildning och inspiration till ett livslångt musicerande. Hos oss står musiken i fokus och vi värderar kunskap, kreativitet och kvalitet i undervisningen.  

INFORMATIONSKVÄLLAR- tisdagen den 27 november 2018 och måndagen den 4 februari 2019 kl 17:00-19:00
ÖPPET HUS- Lördagen den 19 januari 2019 kl 12.00-16.00
INTRODUKTIONSDAG-
Denna dag har varit för läsåret 2018/2019

– Information om Lilla Akademien och om gymnasiets spetsutbildning
– Musikframträdande av elever på Lilla Akademiens Musikgymnasium
– Frågestund
– Rundvandring i skolans lokaler
Färdighetsprov
Färdighetsprovsdagar som kommer att äga rum på vårterminen 2019 för läsåret 2019/2020 kommer att meddelas senare under höstterminen 2018.
 

Mer om spetsutbildningen

På Lilla Akademien står musiken i fokus med väl genomarbetade idéer om hur en musikutbildning av internationell klass ska bedrivas.

Vi är stolta över att vara en av få skolor som har fått tillstånd att bedriva spetsutbildning i musik, en riksrekryterande gymnasieutbildning på det Estetiska programmet. Att gå spetsutbildning hos oss innebär att du blir en del av vårt samarbete med olika musikhögskolor, såsom Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Sibeliusakademin i Helsingfors och Royal Academy of Music i London.

Vi erbjuder en gymnasieutbildning som förser varje elev med unika förutsättningar för att bli en mångsidig musiker. För dig som vill bli yrkesverksam musiker med världen som arbetsfält är Lilla Akademiens Musikgymnasium ett naturligt val. Du får en gedigen grund för fortsatta musikstudier och varje år blir cirka 75 procent av våra avgångselever antagna till högre musikutbildning i Sverige eller utomlands. Dessutom är Lilla Akademiens Musikgymnasium ett bra val för dig som vill kombinera musik med fördjupade studier i andra ämnen. Vi erbjuder ett stort antal kurser inom bland annat naturvetenskapliga ämnen och moderna språk. Det Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program och efter gymnasieexamen får du grundläggande behörighet och genom att lägga till kurser kan du dessutom få särskild behörighet och meritpoäng. De elever som gå vidare till andra studier har valt att studera vidare på ett flertal olika högskolor och universitet – Handelshögskolan, KTH, Karolinska Institutet, Oxford och Cambridge för att nämna några. 

Den klassiska musiken utgör grunden på Lilla Akademien och utifrån det skapar vi en miljö där alla våra elever får arbeta med musik ur olika perspektiv och inom olika stilar och genrer. Vi utformar varje elevs studiegång på ett sätt som främjar den konstnärliga och musikaliska utvecklingen. Hos oss gör alla sitt bästa för att se dig och dina möjligheter och musiken bidrar till ett positivt och berikande förhållningssätt människor emellan.

Utbildningen ger eleverna möjlighet att utvecklas inom olika musikaliska stilar och genrer. Tillsammans med likasinnade får du tränga in i den klassiska musikens, folkmusikens eller jazzens världar, under ledning av erfarna lärare som också är aktiva musiker. Det är även möjligt för våra elever att röra sig mellan de olika fördjupningarna eller arbeta med repertoar från andra stilar och genrer.

Vårt fokus är musik – all musik
 

Musikundervisning på gymnasiet

Enskild undervisning i instrument eller sång
Instrument- och sångundervisningen är en mycket central del av varje elevs gymnasieutbildning. Alla elever har ett huvudinstrument och många väljer även ett biinstrument. Du får 80 minuter individuell undervisning på huvudinstrumentet och 40 minuter individuell undervisning på biinstrumentet, varje vecka under alla tre åren. Vi har cirka 70 mycket erfarna instrumentlärare knutna till Lilla Akademien och de är även verksamma som professionella musiker.

Orkester, ensemble, kammarmusik och kör
Våra orkestrar, ensembler och körer ger dig viktiga kunskaper och ovärderliga erfarenheter. Du får spela en bred repertoar, utveckla din lyssnarförmåga i samklang och övning i att anpassa din stämma till en större musikalisk helhet. I alla orkestrar, körer och ensembler tränas musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik på ett flertal konserter varje läsår, både på och utanför skolan. I flera ensembler läggs stor vikt vid improvisation, och allt du lär dig teoretiskt praktiseras regelbundet i ensemblerna. 

Musik i klassrummet
Vår klassrumsundervisning omfattar gehör, musikteori, musikanalys, musikhistoria, estetiska kommunikation, arrangering, komposition och ensembleledning. Det är ämnen som breddar och fördjupar dina kunskaper och din förståelse för musik. Du studerar teori och harmonik, övar upp ditt gehör och får lära dig att analysera musik, koppla musiken till historiska skeenden och sätta den i olika sammanhang.

Gästlärare och master classes
Master classes med många kända musikprofiler ges fortlöpande. Vi har haft master classes med bland andra Stefan Bojsten, Erik T. Tawaststierna, Ingrid Tobiasson, Ola Karlsson, Steven Isserlis, Ulf Wallin, Cecilia Zilliacus, Jonas Bylund och Håkan Hardenberger. Vi har även haft workshops med jazzprofiler som Elise Einarsdotter, Jonas Knutsson och Nisse Landgren. Inom folkmusiken bjuder vi in spelmansprofiler och traditionsbärare.

Alla master classes och workshops syftar till att du som elev ska få möta och inspireras av professionella och ofta internationellt verksamma musiker och pedagoger. 

 

Poängplan

Vår spetsutbildning i musik ger stora möjligheter till en individuellt utformad studiegång. Dels ser elevers utbildning olika ut beroende på huvudinstrument och vilka ensembler och orkestrar en elev deltar i. Dels kan programmet utformas så att det innehåller många naturvetenskapligt inriktade kurser, alternativt ännu fler estetiskt inriktade kurser, moderna språk och engelska eller samhällsvetenskapliga kurser. Vi gör det mesta möjligt och många av våra elever läser utökat program. Inför varje läsår finns det tillfälle att gå igenom och skräddarsy sin individuella studieplan, tillsammans med mentor, SYV och rektor. 
 

 

Boende

Vi har kontakt med flera familjer som hyr ut rum till våra elever och om du behöver hjälp med att hitta boende i Stockholm så hjälper vi dig gärna. Det ger trygghet och stabilitet särskilt under det första gymnasieåret. Spetsutbildningen ger rätt till inackorderingsbidrag från CSN.