Att inspirera och inspireras

Lilla Akademien är en skola för livet – fylld av musik. För varje år vidgar vi vår verksamhet och ökar vårt samarbete med andra aktörer inom musik och utbildning, i Sverige och utomlands.


Vi vill sprida våra rika erfarenheter av att arbeta med musik och utbildning. Vi tror att de arbetssätt som vi får förvalta och utveckla på Lilla Akademien kan ge ringar på vattnet och inspirera andra skolor att ta in musiken och andra konstformer i undervisningen.  

 Vi välkomnar Er till dialog och samarbete, där vi gemensamt bygger nätverk för lärare, elever, musiker, entusiaster och publik.  Vi vill gärna dela med oss av vår verksamhet och vi vill möta, inspirera och inspireras av vår omvärld. Alla ni som älskar musik och tror på musikens kraft är varmt välkomna till ett inspirerande nätverk. 

Vi vill här också passa på att tacka alla besjälade musiklärare som har gjort ett så fint arbete med alla elever som söker till Lilla Akademiens Musikgymnasium och Pre-College. 

Instrumentdagar på Lilla Akademien
Vi har varje år olika instrumentdagar på Lilla Akademien, dit elever och lärare från alla skolor är välkomna. Under en dag skapar vi möten i ensemblespel, workshops och utbyter tankar om musik, undervisning och lärande.  

Inspirationskonserter – på turné
Lilla Akademien har stor erfarenhet och kunskap om musikutbildning, och om instrumentundervisning i synnerhet. Våra lärare och elever kommer gärna ut till kultur- och musikskolor runt om i Sverige, för att tillsammans med er diskutera, samverka om och därigenom stärka instrumentundervisningen. Genom möten med andra lärare och elever ökar vi kunskapen och kompetensen. Våra erfarna lärare kan ge workshops för våra elever tillsammans med andra skolors elever och vi vill gärna genomföra gemensamma lektioner och konserter.

För lärare och andra aktörer inom musiken
Välkomna på studiebesök till Lilla Akademien! Vi tar varje läsår emot många musiklärare från hela Sverige och flera andra länder, som vill komma till oss och utbyta erfarenheter. Det är mycket värdefullt för oss och vi tror och hoppas att det även är berikande för våra besökare. 

För barn på flykt
Musiken förenar människor. Delar av vår konsert- och föreställningsverksamhet ger vi till förmån för människor på flykt. Vi bjuder särskilt in flyktingbarn med familjer till föreställningar och konserter.

Skolföreställningar
Våra lärare och elever på grundskolan skapar föreställningar som sätts upp på Musikaliska under våren. Föreställningarna utgår från vårt gemensamma tema för läsåret ”Tillsammans”. De vävs in i skolans verksamhet som helhet och förbereds i många skolämnen. Vi bjuder in skolor till våra föreställningar – unga spelar för unga. Vi vill ge inspiration till andra elever och lärare att arbeta mer med estetiska uttryck i skolorna – det skapar helheter i elevers kunskapsutveckling och ger alternativa nycklar till att förstå världen. 

Dörren står öppen för alla som vill veta mer om Lilla Akademiens arbete – kontakta oss på info@lillaakademien.se så hittar vi tid för samtal eller besök.

 

Lilla Akademien samarbetar med”Jag är övertygad om att Lilla Akademien blir en föregångare för både konstnärlig och akademisk briljans. Världen är i stort behov av ett sådant himmelrike där musik spelas för att den är älskad.”

Arvo Pärt, kompositör