En skola för livet – fylld av musik

Lilla Akademien är en specialiserad och omsorgsfullt utformad musikskola, där en gedigen musikutbildning av hög kvalitet integreras med akademisk utbildning.


Skolan grundades år 1994 av den pedagogiska visionären och musikern Nina Balabina. Lilla Akademien erbjuder en kreativ atmosfär där varje elev får möjligheten att utveckla sin fulla potential och bli det som antikens greker avsåg med en ”musiker” – en ansvarstagande, tolerant, intellektuellt öppen och nyfiket kreativ del av samhället.

 
 

Om oss

  • Undervisning för barn och ungdomar från 4 till 25 års ålder

  • 450 elever på grundskola, gymnasium och pre-college, fördelade på en klass per årskurs

  • 280 barn i helgverksamheterna (Lilla Piccola Akademien och Lördagsakademien)

  • 177 lärare och övrig personal

  • Elever och personal som har sina rötter i ett trettiotal olika länder

  • En av Sveriges tio främsta grundskolor, sett till meritvärde i årskurs nio

  • 75 procent av avgångseleverna från gymnasiet går vidare till högre musikutbildning runt om i världen

 
 

Filosofi


Lilla Akademien har sin grund i

  • En HELHETSSYN PÅ VARJE ELEV. Att utveckla elevernas kreativitet och konstnärlighet, främja elevernas lärande och fostra till fria, aktivt ansvarstagande, medkännande och mångsidiga individer.

  • En SPONTAN OCH KREATIV PEDAGOGIK. Att vägleda elevernas egen kreativitet genom att uppmuntra till spontanitet, engagemang och närvaro i det som är.

  • Att värna om LIVETS MÅNGFALD med TILLIT OCH RESPEKT

 
 

Musik

 

Musiken som hjärtslag
Musiken binder samman och genomsyrar all undervisning på Lilla Akademien. Musiken är en nyckel för eleverna att uppleva och förstå sin omvärld. Eleverna uppmuntras att uttrycka sig, skapa, våga, fantisera och utforska det okända. Det finns ett nära förhållande mellan det teoretiska och det praktiska, detaljer vävs samman till en helhet och tonvikten ligger på lärandeprocessen snarare än på dess resultat. Lilla Akademien handlar framförallt om lärande i nuet och att ge eleverna de verktyg de behöver för att låta sina egna hjärtan bulta i takt med sin egen, unika personlighet. 

Musik är att mötas
Lilla Akademien främjar en miljö där eleverna möts över åldersgränserna i ett gemensamt lärande. Elever av alla åldrar skapar gemensamma projekt och uppträder tillsammans och äldre elever får ofta ansvaret att arbeta med yngre elever. Denna unika och inkluderande syn på lärande skapar en atmosfär som präglas av öppenhet, ömsesidig respekt och ödmjukhet hos både elever och lärare.

Musik är kommunikation
Hjärtat i Lilla Akademien är ett livfullt konsertliv. Eleverna får otaliga tillfällen att framträda för en entusiastisk publik på allt från elevkonserter på skolan till konserter i kyrkor och på ålderdomshem och i prestigefyllda konsertsalar i Sverige och utomlands. Skolan deltar i fler än 200 konserter varje år!

Musik är gemenskap
En viktig del i skolandan på Lilla Akademien är det gemensamma temat som väljs för varje läsår och utgör ett ledmotiv för all verksamhet på skolan, från klassrummet, matsalen och skolgården till konsertsalen. Teman som ”Språk och kommunikation” och ”De fyra elementen; en hållbar värld” ger en ny källa till inspiration för alla olika ämnen, skapar nya möten över ämnes- och åldersgränser och stimulerar både elever och lärare att gå utöver det vanliga. Temat väver samman relationerna i skolan till en helhet.    

Musik är att dela
Lilla Akademien erbjuder ett stort utbud av internationella utbytesprojekt, som omfattar gemensamma konserter, workshops, masterclasses, turnéer och besök vid ledande institutioner i Europa, Asien och Amerika (t.ex. Sibelius-Akademin, The Royal Academy of Music (London) och konservatorier i Parma, Peking och Mexico City). Verklig erfarenhet av musikvärlden är en ovärderlig och oförglömlig upplevelse för varje elev.

 
 

Lokaler


Skolan är inrymd i vackra kulturbyggnader i före detta Norrtulls Sjukhus i Stockholm. Byggnaderna uppfördes 1885 som Allmänna Barnhuset på platsen för August Strindbergs födelsehem och står idag till det yttre med sin fina inbyggda park intakta. Hela Norrtulls Sjukhus är numera ett utbildningscampus och Lilla Akademien har fyra ändamålsenliga byggnader för de olika verksamheterna. Förutom klassrum finns det kammarmusiksalar, ensemblerum, danssal, konstsal och ett stort antal mindre undervisningsrum som är väl lämpade för den enskilda instrumentundervisningen. 

Skolan ligger som en oas 4 minuters gångväg från Odenplans T-banestation och 2 min från den kommande nya järnvägsstationen och stora kollektiva transportknutpunkten med samma namn. Ett stenkast från skolan håller både nya Karolinska Universitetsjukhuset och den nya vetenskapsstaden Hagastaden på att anläggas. Skolans centrala läge innebär närhet till flera av Stockholms scener, som Berwaldhallen, Konserthuset och Musikaliska såväl som Kungliga Musikhögskolan.

 
 

Historia


Musikskolan grundades 1994 av en grupp musiklärare under ledning av Nina Balabina. Ursprungligen ägde instrumentundervisningen rum under eftermiddagarna, då de unga eleverna hade avslutat sina vanliga skoldagar.

1998 startades grundskolan Lilla Akademien, där undervisning bedrevs i såväl allmänna ämnen som instrumentalspel, ensemblespel och musikteori. År 2002 utökades skolan med ett musikgymnasium och 2005 startade den eftergymnasiala pre-collegeutbildningen. 

Idag är Lilla Akademien en väletablerad musikskola, med omkring 730 barn och elever på de olika utbildningarna, i åldern 4 – 25 år. På några få år har Lilla Akademien vuxit till att bli en av de mest betydelsefulla och inflytelserika musikinstitutionerna i Skandinavien för utbildning av unga musiker.