Styrelse och Advisory Board

Lilla Akademien är en idéburen och icke vinstdrivande skola, där all eventuell vinst går tillbaka in i verksamheten.


Stiftelsen Lilla Akademien äger två aktiebolag – Musikskolan Lilla Akademien AB och Lilla Akademien Arte della Musica AB. Det är dessa båda bolag som driver verksamheterna på Lilla Akademien.  Musikskolan Lilla Akademien AB är huvudman för grundskolan, gymnasiet och pre-college. Lilla Akademien Arte della Musica AB driver helgverksamheten och den individuella instrumentundervisningen på Lilla Akademien.  Styrelsen för stiftelsen är även styrelse för de båda bolagen.

Ur stadgarna för Stiftelsen Lilla Akademien:

Stiftelsen ska ha som ändamål att direkt eller indirekt tillhandahålla för barn och ungdomar högkvalitativ musikundervisning på internationell nivå med inriktning på instrumental undervisning, som har sin utgångspunkt i konstmusiken, samt att främja elevernas individuella utveckling genom att bereda dem kunskaper i andra konstnärliga ämnen och främmande språk.

Styrelsens ansvar skall vara att förverkliga stiftelsens ändamål genom att skolans verksamhet skall sträva efter ett starkt engagemang för den enskilda individen och dennes personliga utveckling. Skolan ska sträva att uppfostra elever till att vara främst av allt goda och ärliga människor som tar en aktiv och kreativ roll i förbättringen av dagens samhälle. Skolans grundläggande värderingar skall vara

 • En helhetssyn på människan

 • Hög kvalitet inom alla områden

 • Skapande kreativitet

 • Musiken i centrum


Styrelse

 • Nina Balabina, styrelseordförande

 • Hans-Jacob Bonnier

 • Hans Dyhlén

 • Emelia Gardemar

 • Staffan Scheja

 • Hugo Ticciati

 • Bo Lindgren, hedersmedlem


Advisory Board

Lilla Akademiens International Advisory Board grundades 2005.

 
 ”Jag är övertygad om att Lilla Akademien blir en föregångare för både konstnärlig och akademisk briljans. Världen är i stort behov av ett sådant himmelrike där musik spelas för att den är älskad.”

Arvo Pärt, kompositör