Fritids

Kontaktuppgifter

Lill och storfritids (Förskoleklass samt åk 1-3) : 0707-90 72 88, utomhusfritids åk 4-6: 073-720 32 91

Om du har frågor ang Lill och Storfritids samt utomhusfritidset ta kontakt med kansliet på Lilla Akademien
info@lillaakademien.se

Anmälan och administration:
mariola.wiatrowski@lillaakademien.se
Kansliet: 08- 545 418 39

Öppettider
07.30 Innan skolan börjar är Storfritids öppet för alla, oavsett vilket fritidshem man går på.  
17.00 Lillfritids och Utomhusfritidset stänger, barn som eventuellt är kvar går till Storfritids.
17.30 Fritidsverksamheten stänger för dagen.

Under skollov arbetar alla fritidsavdelningar tillsammans och då är aktiviteterna på Storfritids.

Lilla Akademien har tre fritidshem

Lillfritids för förskoleklassen. Håller till i hus 03, i rummet bredvid sitt klassrum. Till Lillfritids går barnen direkt efter skolan, där fritidspersonal ansluter. Mot slutet av dagen går de ofta över till Storfritids.

Storfritids för åk 1-3. Håller till längst ner i hus 03 där personal finns på plats och tar emot barnen efter skolans slut.

Utomhusfritids , fritidsklubben för åk 4 – 6. Är belägen på skolgården utanför hus 04, fritidset öppnar då första mellanstadieklassen slutar skolan.

På Lillfritids, Storfritids och Utomhusfritidset finns det olika aktiviteter t.ex. leka ute och spela fotboll, pingis och bandy, spela sällskapsspel och schack, måla, rita och pyssla. Vi har skapande verksamhet i Verkstan och tillgång till snickarbänkar. Vi använder danssalen för rörelselekar. Ibland visar vi noga utvalda filmer som för- och efterarbetas med barnen i diskussionsgrupper. Verksamheten baseras på skolans värdegrund med Musiken i centrum:

Möten mellan elever i olika åldrar, där fritids arbetar med begrepp som respekt, integritet, identitet i t.ex. lekar, drama, bild, text och foto.

Unik utbildning där musiken genomsyrar även fritids på det sättet att barnen under eftermiddagarna har olika instrumentlektioner, ensembler och konserter som integreras i elevernas fritidstid.

Samarbete för helhetssyn på varje barn, fritids arbetar med samma tema som resten av skolan. Samarbeten sker med både elever från andra stadier och lärare.

Inspiration för livet som fritidsverksamheten ger i form av intressanta projekt, skapande aktiviteter och film.

Kreativitet, kunskap och kvalitet ska genomsyra fritidsverksamheten. Vi ser alla barn, vi tar upp viktiga frågor, vi förebygger mobbing då vi är många som ser barnen och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor.

Anmälan till Fritidsverksamheten
Ni som bor i Stockholms kommun behöver enbart anmäla och ansöka om plats till skolan genom att fylla i en blankett och maila till Mariola på kansliet, mariola.wiatrowski@lillaakademien.se
Glöm inte att skriva  personnummer och namn  på eventuella syskon, då det  påverkar avgiften.

Ni som bor utanför Stockholms kommun ska anmäla till er hemkommun samt skicka kopia på anmälan till Mariola.

Övrig information
På fritids har vi inga mobiler, då vi vill främja den sociala samvaron och gemenskapen genom andra aktiviteter. Vi låser in mobilerna i ett skåp under eftermiddagen, som barnen hämtar ut innan de går hem. Om ni behöver komma i kontakt med ert barn eller oss under dagen, ring till Storfritids.