Back to Top
 

Lediga tjänster

Lilla Akademien är arbetsplats och mötesplats för ett stort antal lärare och övrig personal. Vi erbjuder en inspirerande och kreativ miljö med många utmaningar och goda förutsättningar. Om du är intresserad av att veta mer om eventuella tjänster på Lilla Akademien, kontakta rektor@lillaakademien.se

 

MODERSMÅLSLÄRARE RYSKA PÅ MUSIKSKOLAN LILLA AKADEMIEN TIMANSTÄLLNING

Musikskolan Lilla Akademien erbjuder en unik musikutbildning, där en stark musikprofil integreras i den ordinarie undervisningen på grundskola och gymnasium. Med musiken i centrum arbetar vi för att ha en helhetssyn på varje elev. Skolan har en internationell prägel med många olika nationaliteter representerade bland elever och personal. Vi tror att musikens kraft får oss att lyfta blicken och se det som förenar oss snarare än det som skiljer. Genom gott samarbete kan vi ha en helhetssyn på varje elevs musikaliska och personliga utveckling och kunskapsutveckling.
 

Vi söker dig som är kunnig, inspirerande, positiv och flexibel och är intresserad av att arbeta i en musikprofilerad skola. Du talar och skriver flytande ryska, är förtrogen med läroplanens mål och trygg i din yrkesroll. Du är en god ledare och är van vid att både arbeta självständigt och att samarbeta nära andra.

DINA ARBETSUPPGIFTER

Hos oss kommer du att arbeta som modersmålslärare på grundskolan med ansvar för att planera, leda och utvärdera undervisning för elever mellan 6-15 år. Du kommer att arbeta med kunskapsbedömning och betygssättning enligt gällande ämnesmål.

OM ANSTÄLLNINGEN

Tjänsten omfattar ca 250 minuter/ vecka och är förlagd till eftermiddagar efter skoltid. Undervisningen omfattar elever från hela grundskolan och eventuellt gymnasiet.

 

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

Kontaktperson
Jenny Johansson, biträdande rektor
0733-746547jenny.johansson@lillaakademien.se
 

 

Speciallärare på Lilla Akademiens Musikgymnasium
Tillsvidareanställning 40 %


På Lilla Akademien står musiken i fokus och på gymnasiet erbjuder vi spetsutbildning i musik på det estetiska programmet. Vi värderar kunskap, kreativitet och kvalitet i allt vi gör och vi vill ge eleverna en unik utbildning och inspiration till ett livslångt musicerande. Vi vill skapa förutsättningar för goda möten mellan människor, både i och utanför skolan, mellan både elever och vuxna. Vi värnar om den mångfald som finns på skolan, med mer är 30 nationaliteter representerade bland elever och personal. Vi tror att musikens kraft får oss att lyfta blicken och se det som förenar oss snarare än det som skiljer. Genom gott samarbete kan vi ha en helhetssyn på varje elevs musikaliska och personliga utveckling och kunskapsutveckling. Vår målsättning är främst att utbilda barn och unga på ett sätt så att de är rustade för livet, samtidigt som vi förbereder dem för vidare studier på högskola eller universitet, i Sverige eller utomlands. Många av våra elever går vidare till högre musikutbildning och framtida professionellt musikliv efter avslutade gymnasiestudier. Andra går vidare till andra högre utbildningar, alla med en stor erfarenhet av musik och estetiska uttryck och med vilja och förmåga att färga de sammanhang de kommer till med dessa erfarenheter.

Vi söker nu en speciallärare till Lilla Akademiens Musikgymnasium.

Som speciallärare på Lilla Akademiens Musikgymnasium kommer du att ansvara för elever med särskilda behov på gymnasiet och undervisa i en egen studio. Du kommer även att ge stöd i matematik till de elever som behöver det på högstadiet och ha ett nära samarbete med övriga lärare. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare och skolledning.

Vi söker dig som är positiv, flexibel, inspirerande och kunnig och är intresserad av att arbeta i en musikprofilerad skola. Du är utbildad speciallärare och har goda kunskaper i matematik såväl som i svenska, du är väl förtrogen med läroplanen och trygg i din lärarroll. Du kan vid behov handleda andra lärare och vara ett bollplank för kollegor i frågor om hur undervisningen utformas på bästa sätt för våra elever.

Välkommen med din ansökan. 

Kontaktperson
Jenny Johansson, biträdande rektor
0733-746547
jenny.johansson@lillaakademien.se