LILLA CORDA AKADEMIEN erbjuder gruppundervisning i rytmik och gehörs- och musiklära samt enskild undervisning i instrument för barn i åldern 6-9 år. Barnen kan börja på Lilla Corda höstterminen det år som de fyller 6 år.


Barnen får utveckla sång, gehör och musikteoretiska grunder. Rytmiklektionerna syftar till att närma sig musiken genom att lyssna med hela kroppen och att utveckla koordination och känsla för rytm. På instrumentlektionerna får barnen enskild undervisning på det instrument som barnet själv väljer.

AVGIFT PER TERMIN (12 GÅNGER)

Alternativ 1
Grupplektioner rytmik 30 minuter, gehörs- och musiklära 30 minuter
Enskild undervisning instrument 20 minuter
Kostnad 4400 kr + moms 25 % (totalt 5500 kr)

 

Alternativ 2
Grupplektioner rytmik 30 minuter, gehörs- och musiklära 30 minuter
Kostnad: 2400 kr + moms 25% (totalt 3000 kr)