Ansökan till gymnasiet

Lilla Akademiens spetsutbildning i musik är riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka till oss oavsett var du bor. Du söker genom Gymnasieantagningen i Stockholm eller via SYV på din skola. Du ska även anmäla dig till färdighetsprov direkt till Lilla Akademien.

Sista ansökningsdag
Din ansökan skall vara Gymnasieantagningen tillhanda senast XX 2020. Det gäller även anmälan till färdighetsprov på Lilla Akademien.

Beskrivning av färdighetsprovet
När du har ansökt till gymnasiet kommer du att bli kallad till ett färdighetsprov under vecka 10 eller 11. Kallelsen till färdighetsprov skickas i slutet av februari. Färdighetsprovet består av två delprov – ett spel/sångprov och ett teoriprov. Under spelprovet ska du framföra ett eller två musikstycken eller sånger på ditt huvudinstrument och om du har ett biinstrument ber vi dig att presentera detta. Spelprovet innehåller även en intervju och provet bedöms av minst två musiklärare. Teoriprovet består dels av en presentation av undervisningen i musikteoretiska ämnen på gymnasiet, dels av ett skriftligt prov som visar vilka förkunskaper du har om notation och musikteori.

Antagningspoäng
Maxpoäng för betyg är 320 poäng (alt. 340 om man läst moderna språk). Maxpoäng för färdighetsprov är 25 poäng som räknas om enligt formeln:

16 x poäng på färdighetsprov x 1,7

Maxpoäng för provpoäng + betygspoäng är 680 + 340 = 1020 poäng.


Koder för val till spetsutbildning i musik

  • ESMUS0SRBL-LAM Blåsinstrument

  • ESMUS0SRST-LAM Stråkinstrument

  • ESMUS0SRPI-LAM Piano

  • ESMUS0SRKN-LAM Knäppinstrument

  • ESMUS0SRSL-LAM Slagverk

  • ESMUS0SRSÅ-LAM Sång

  • ESMUS0SRÖV-LAM Övriga instrument

Informationskvällar, både elever och föräldrar är välkomna
Måndag 25 november kl. 17-19
Tisdag 28 januari kl. 17-19

Öppet hus, både elever och föräldrar är välkomna
Lördag 18 januari kl. 12-16

GYMNASIEMÄSSAN I ÄLVSJÖ
Möt oss i monter C05:17, 21-23 november 2019

Färdighetsprov
mars 2020

Vill du veta mer om Lilla Akademien?

  • Välkommen på våra konserter och master classes, som är öppna för dig som är intresserad av att söka till skolan.

  • Kom och följ undervisningen under en dag och få möjlighet att träffa både lärare och elever och uppleva skolmiljön. Du har också möjlighet att få en provlektion på ditt huvudinstrument.

  • Kontakta oss med dina frågor inför gymnasievalet, info@lillaakademien.se