Mikael Oskarsson

Lärare trombon

Mikael Oskarsson är trombonlärare på Lilla Akademien sedan 2005. Mikael är solotrombonist i Sveriges Radios Symfoniorkester sedan 1999. Studier för Sven-Erik Eriksson, Jan Andersson  och Michael Lind på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samt I Chicago för Michael Mulcahy, Charlie Vernon och Arnold Jacobs. Mikael har ett speciellt intresse för pedagogik och har under hela sin yrkesverksamma tid som musiker haft elever kontinuerligt. Tidigare undervisande lärare på musikhögskolan i Piteå på trombon.

E-post
mikael.oskarsson@icloud.com   

Telefon
070-570 10 22 

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops