Catharina Örtendahl

Förskollärare

Catharina Örtendahl är leg. förskollärare med ansvar för förskoleklassen tillsammans med en av klasslärarna på lågstadiet. Hon är utbildad på Pedagogen, Göteborgs Universitet 1993-96 med inriktning förskollärare. Övriga utbildningar, b la Brooklyn Botanic Garden 2014,  New York, Children's education programs. Catharina har erfarenhet av att arbeta som pedagogiskt ansvarig på The International Preshool 1998-1999 och arbetade som förskolechef på Förskolan Lilla-Ängeln Ek. för  2005-2015.

Sedan hösten 2015 är hon anställd som pedagog i förskoleklassen på Musikskolan Lilla Akademien.

”Det är ett hedersamt uppdrag att få ta emot nyfikna nykomlingar och att få ta del av deras första år på skolan.

 

E-post
catharina.ortendahl@lillaakademien.se 

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops