Desirée Hofmann Hansson

Klasslärare 4-6

Desirée Hofmann Hansson är klasslärare på mellanstadiet. Hon har en lärarexamen från Lärarhögskolan i Stockholm samt en speciallärarexamen med läs- och skrivinriktning från Göteborgs universitet. Samt en Filosofie Magisterexamen i pedagogik från Göteborgs universitet. Désirée har över 30 års erfarenhet som klasslärare och har under 15 år haft flera internationella utbyten, bland annat med en skola i Kalifornien, USA.

 

"Jag tror att samarbete och dialog är nyckeln till att varje elev känner sig lyssnad på och får möjlighet att utvecklas efter sina personliga förutsättningar."

 

E-post
desiree.hofmann-hansson@lillaakademien.se

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops