Laura Adravanti

Lärare italienska

Laura Adravanti undervisar i italienska på gymnasiet och i modersmål och har arbetat på Lilla Akademien sedan 2002. Hon är född i Parma, Italien, där hon utbildade sig på Musikkonservatoriet Arrigo Boito. Laura undervisar i italienska sedan 1999 på alla nivåer i vilka hon har fått en bred erfarenhet.

E-post
laura.adravanti@bredband.net  

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops