Mikael Marjavaara

Mikael Marjavaara undervisar i svenska på gymnasiet och åk 9 och är mentor på gymnasiet. Han är utbildad vid Uppsala Universitet; i utbildningen finns bland annat en Filosofie Magisterexamen i religionsvetenskap och svenska samt en Gymnasielärarexamen. Han har tidigare undervisat på Södra Latins Gymnasium, S:t Eriks Gymnasium, Riddarfjärdsskolan och Rytmus. Mikaels undervisning bygger på varierad pedagogik och metodik som följs upp av olika examinationsformer. Han utgår ofta från litteratur, både klassisk och modern, för att kunna utveckla elevens olika förmågor.

”Jag försöker se individen, för att sedan kunna lotsa in denne i kollektivet och därefter skapa ett intressant forum för kunskapsutveckling
 

 

E-post
adjunktm@gmail.com
  

 

Lärare svenska

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops