Lilla Piccola Akademien erbjuder undervisning i musik, dans, teater och konst för barn i åldern 4-5 år. Vi vill ge barnen en tidig förståelse för vad som händer i musikens värld, kombinerat med andra konstformer och med möjlighet att få använda sig av olika konstnärliga uttryck.


Barnen ges en intuitiv känsla för musiken. De får finna glädje i musiken genom att sjunga och musikupplevelser uppmuntras genom ett aktivt och medvetet lyssnande. Noter, nyanser, rytm och form blir levande genom exempel hämtade ur barnens värld.

Dansen syftar till att väcka lusten att röra på sig och att närma sig musiken genom att lyssna med hela kroppen. På ett lekfullt sätt får barnen lära sig grunder i dans och erövra kontroll över den egna kroppen. Dansen ackompanjeras av en pianist.

I teatern får barnen arbeta med kroppens form och rörelse som ytterligare ett sätt att gestalta. Barnen får utveckla sitt eget skapande och de får även pröva att igenom teatern förmedla tankar och idéer.

Med kreativitet och nyfikenhet får barnen använda färger och former som uttrycksmedel genom konsten. Konstlektionerna inspirerar till skapande och hålls i skolans konstateljé.

I samspelet mellan musik, dans och teater eller konst uppstår möten som kan förstärka både uttryck och intryck hos barnen.

Lilla Piccola Akademien vilar på Lilla Akademiens värdegrund:

  • Möten och mångfald

  • Unik utbildning

  • Samarbete för helhetssyn

  • Inspiration för livet

  • Kunskap, kvalitet och kreativitet

Upplägg


Undervisningen ges på lördagar och söndagar och barngrupperna undervisas i tre omgångar under dagen: 9-11, 11.30-13.30 och 14-16. Vid varje pass är det ca 40 barn uppdelat på tre grupper (14 barn per grupp). 

Pedagogerna träffar barnen vid en gemensam start i danssalen, därefter delar de upp sig och varje grupp får undervisning i musik, dans och teater eller konst. Barnen är omklädda till danskläder under hela passet och vid aktivitet med färger lånar de förkläden.

Anmälan och antagning


Alla barn som är fyra eller fem år är välkomna och vi antar barn i turordning efter anmälningsdatum. Det är många som söker till vår helgverksamhet och vi kan inte garantera alla plats, så sök i god tid. Barn som har gått på Lilla Piccola Akademien under hösten har en garanterad plats till våren. Det kan finnas enstaka platser inför vårterminen och då erbjuds plats till de barn som står i kö. Om ert barn får en plats ska denna bekräftas med ett mail. Vårens kurser har börjat, man kan ställa sig i kö till hösten 2019 och övriga år framöver.

Följande kurser erbjuds på Lilla Piccola Akademien

  1. Musik, dans och teater på lördagar

  2. Musik, dans och konst på söndagar

Avgift per termin (12 GÅNGER)
Tre lektioner à 30 minuter: 3200 kr + moms 25 % (totalt 4000 kr).

LOKALER
Undervisningen sker i Lilla Akademiens lokaler på Norrtullsgatan.