Back to Top
 

En intuitiv känsla för musik

 

Lilla Piccola är en nyfiken filur
som bor i landet Mollodur
Ett land fyllt av gömda förtrollade ting
Som visar sig när Piccola ser sig omkring

En sak har Lilla Piccola kommit på
Att med musik så kan man förstå!
Allt kan man i musiken höra
Allt kan man med musiken göra

Känslor och tankar och toners magi,
Dansande former med rytmer uti
Och mycket mer om man har fantasi.

Vår vän Lilla Piccola tänker som så
Jag vill höra och göra – och jag vill förstå!

 

Lilla Piccola Akademien är en verksamhet för barn i 4-5-årsåldern. Vi vill ge barnen en tidig förståelse för vad som händer i musikens värld, integrerat med andra konstformer och med möjlighet att få använda sig av olika uttryck. Barnen får undervisning i musik, dans och skapande teater/dramalek.

Barnen ges en intuitiv känsla för musiken. De får finna glädje i musiken genom att sjunga och musikupplevelser uppmuntras genom ett aktivt och medvetet lyssnande. Noter, nyanser, rytm och form blir levande genom exempel hämtade ur barnens värld.

Dansen syftar till att väcka lusten att röra på sig och att närma sig musiken genom att lyssna med hela kroppen. På ett lekfullt sätt får barnen lära sig grunder i dans och erövra kontroll över den egna kroppen. Dansen ackompanjeras av en pianist.

I skapande teater får barnen arbeta med kroppens form och rörelse som ytterligare ett sätt att gestalta. Barnen får utveckla sitt eget skapande och de får även pröva att i dramaleken förmedla tankar och idéer.

I samspelet mellan musik, dans och skapande teater uppstår möten som kan förstärka både uttryck och intryck hos barnen.

Lilla Piccola Akademien vilar på Lilla Akademiens värdegrund:

  • Möten och mångfald

  • Unik utbildning

  • Samarbete för helhetssyn

  • Inspiration för livet

  • Kunskap, kvalitet och kreativitet


Upplägg
Undervisningen ges på lördagar och söndagar och barngrupperna undervisas i tre omgångar under dagen: 9-11, 11.30-13.30 och 14-16. Vid varje pass är det ca 40 barn uppdelat på tre grupper (14 barn per grupp). 

Pedagogerna träffar barnen vid en gemensam start i danssalen, därefter delar de upp sig och varje grupp får undervisning i musik, dans och skapande teater. Barnen är omklädda till danskläder under hela passet och vid eventuell aktivitet med färger lånar de förkläden.

Anmälan och antagning
Anmäl på särskild blankett som skickas till Lilla Akademien, Norrtullsgatan 14, 113 45 Stockholm. Alla barn som är fyra eller fem år är välkomna och vi tar in de som först är anmälda. Många brukar söka till vår helgverksamhet och vi kan inte garantera alla plats, så sök i god tid. Barn som har gått på Lilla Piccola Akademien under hösten blir automatiskt återanmälda till våren. Det kan finnas enstaka platser inför vårterminen och då erbjuds plats till de barn som står i kö. Om ert barn får en plats ska denna bekräftas med ett mail.

Avgift
En termin (12 tillfällen) kostar 3200 kr + moms 25 % (totalt 4000 kr). Avgiften ska vara betald innan kursstart.

Lokaler
Undervisningen sker i Lilla Akademiens lokaler på Norrtullsgatan.
 

ETT tack TILL LILLA PICCOLA

”Jag vill tacka särskilt för en sak. Och det är hur er verksamhet har fått Elmer att väldigt tidigt förstå att musik kan ha en innebörd. Det är rörande att se hur han spelar sina egna skivor och på eget initiativ vill diskutera tolkningar av vad musiken förmedlar och dess innebörd. Det är fint att få en sådan känsla för musik redan som liten och det har ni verkligen gjort bra.”
Förälder till Elmer 5 år, som deltog i Lilla Akademiens lördags- och söndagsverksamhet