Georg Öquist

Professor

Georg Öquist undervisar i kammarmusik på Lilla Akademiens Musikgymnasium och Pre-College. Han är diplomerad pianist från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. George har gjort turnéer i Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Polen, USA, Turkiet och Italien, både som solist och kammarmusiker. Sedan 1987 undervisar han vid KMH i Stockholm, där han är professor i instudering.

E-post
georg.oquist@bredband.net

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops