Mats Byström

Lärare piano

Mats Byström undervisar i jazzpiano, ensemble, jazzteori/gehör samt improvisation på Lilla Akademiens Musikgymnasium och Pre-College. Mats är utbildad vid University of New Orleans Jazz Department, Musicians Institute i Los Angeles och SMI i Stockholm. Han har undervisat i jazzpiano och ensemble sedan 1995 och är verksam som frilansmusiker och producent i Sverige och internationellt i ett flertal konstellationer. Mats har tilldelats STIM:s kompositionsstipendium och Konstnärsnämndens arbetsstipendium vid flera tillfällen.

”Jag strävar som pedagog efter att väcka lust till och nyfikenhet på musiken hos eleverna, och att uppmuntra dem till att reflektera självständigt och hitta sin egen röst och sitt eget uttryck.”


E-post
mats.bystrom@comhem.se

Telefon
070-357 16 18

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops