Nicolina Östblom

Lärare sång

Nicolina Östblom är lärare i jazzsång och jazzensemble Lilla Akademiens Musikgymnasium och Pre-College. Hon tog sin Musiklärarexamen på KMH 1989, jazzsånginriktning med Monica Dominique som huvudlärare. Nicolina har lång och gedigen erfarenhet av sång/kör/instrumental- och ensembleundervisning samt musikledning.

”Jag brinner för jazz och improvisationsbaserad musik i olika uttrycksformer och ser musiken som ett fantastiskt verktyg i att inspirera och hjälpa ungdomar att utveckla sina gåvor och talanger.”

 

E-post
nicolina.ostblom@gmail.com

Telefon
070-440 76 44

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops