Johan Renman

Lärare slagverk

Johan Renman undervisar i slagverk på alla stadier och leder flera av Lilla Akademiens ensembleprojekt för slagverkseleverna. Han har pedagogisk examen från Örebro Universitet där han även utvecklat sitt marimbaspel och orkesterslagverk. Efter examen antogs han till Masterprogrammet vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Där var fokus på ett två år långt projekt som innefattade soloslagverk och dans. Efter studierna har Johan jobbat som kompositör för teater Martin Mutter i Örebro samt frilansat i flera av landets symfoniorkestrar och mindre kammarensembler som Kroumata och KammarensembleN.

E-post
johanrenman@hotmail.com

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops