Back to Top
 

Ansökan till grundskolan

Vår ansökningsperiod är september 2017 – februari 2018, då ni kan söka till Musikskolan Lilla Akademien genom att skicka in en ansökningsblankett. Därefter kallas barn som söker till förskoleklassen eller enstaka vakanta platser i högre årskurser till ett färdighetsprov som genomförs under perioden  februari – mars. Vi tar endast emot ansökningar som gäller för det kommande läsåret, det är alltså inte möjligt att ställa sitt barn i kö eller göra en ansökan tidigare än året innan önskad skolstart. När vi har tagit emot er ansökan registreras den och vi skickar ett bekräftelsemail till den mailadress ni har angivit på blanketten. Alla som skickar in en ansökan under ansökningsperioden blir kallade till färdighetsprov.

Musikskolan Lilla Akademien använder färdighetsprov som grund för urval och antagning till förskoleklassen och grundskolan, vilket vilar på ett särskilt tillstånd från Regeringen. Färdighetsproven är utformade så att barnets eget intresse och fallenhet för musik står i fokus. De sökande barnen får komma till ett lekfullt prov, där de i grupper om 10-12 barn får visa hur de responderar på några av musikens grundelement. Skolans konstnärliga ledare, rektor samt två-tre erfarna musiklärare lyssnar och ansvarar för bedömningen av barnets fallenhet för musik utifrån olika kriterier. Provet genomförs i en lekfull och vänlig anda och vår erfarenhet är att barnen upplever det som något positivt och roligt.

Sista ansökningsdag är i februari
Er ansökan skall vara Musikskolan Lilla Akademien tillhanda senast februari 2018. Barnet kommer sedan att kallas till färdighetsprov som genomförs i februari eller mars. Kallelse till färdighetsprov skickas ut från slutet av januari. Alla som ansöker senast i februari kallas till färdighetsprov, men skicka gärna i god tid då vi påbörjar antagningsprocessen före sista ansökningsdag. Antagningsbesked skickas ut i slutet av mars.
 

 

Informationskväll
Dag och tid kommer senare

 

Välkomna till någon av våra många konserter och föreställningar. Det är fina tillfällen för er som vill veta mer om skolan. Läs mer om det under nyheter och evenemang.