Ansökan till grundskolan


Vår ansökningsperiod är 1 september 2019-10 januari 2020 för grundskolan och 1 september 2019-14 februari 2020 till förskoleklass, då ni kan söka till Musikskolan Lilla Akademien genom att skicka in en ansökningsblankett. Därefter kallas barn som söker till förskoleklassen eller vakanta platser i högre årskurser till ett färdighetsprov som genomförs under perioden  januari-februari. Vi tar endast emot ansökningar som gäller för det kommande läsåret, det är alltså inte möjligt att ställa sitt barn i kö eller göra en ansökan tidigare än året innan önskad skolstart. När vi har tagit emot er ansökan registreras den och vi skickar ett bekräftelsemail till den mailadress ni har angivit på blanketten. Alla som skickar in en ansökan under ansökningsperioden blir kallade till färdighetsprov.

Färdighetsprov

Musikskolan Lilla Akademien använder färdighetsprov som grund för urval och antagning till förskoleklass och grundskola, vilket vilar på ett särskilt tillstånd från Regeringen. Färdighetsproven är utformade så att barnets eget intresse och fallenhet för musik står i fokus. I grupper om tio barn får de sökande visa hur de responderar på några av musikens grundelement. Färdighetsproven bedöms av en jury som består av skolans konstnärlige ledare, två-tre erfarna musiklärare samt rektor.

Provet genomförs i fem steg:

1. Träff med en lärare för uppvärmning, då de sökande får möta de andra barnen i gruppen och tillsammans förbereda sig och lära känna varandra lite inför färdighetsprovet.

2. Gruppen gör gemensamt övningar under ledning av en musiklärare som innehåller element som puls och taktkänsla, koordination och musikaliska begrepp. De sökande sjunger tillsammans i kör efter en försångare. Hur responderar de på instruktioner och musikaliska impulser? Hur lyssnar de in försångaren? Hur uttrycker de musiken?

3. De sökande får gemensamt och därefter var och en följa tonerna på pianot samt härma klappade rytmer.  Kan de sjunga tonerna, finns melodiminne? Kan de härma rytmerna? Hur är gehöret?

4. De sökande får individuellt sjunga en sång de själva valt.

5. De sökande får spela ett fritt valt stycke på instrument. För barn som söker till förskoleklass är det frivilligt och inget krav ställs från skolan. För sökande till årskurs 3 och uppåt är det obligatoriskt att spela upp ett stycke på sitt instrument.

Under hela provet bedöms barnens intuitiva och naturliga respons på musiken och med stigande ålder läggs mer vikt vid färdigheter de har lärt sig tidigare. Vår erfarenhet är att det upplevs som inspirerande och roligt av de sökande.

Sista ansökningsdag
Er ansökan till förskoleklass skall sändas in senast 14/2, till grundskolan åk 1-9 senast den 10/1. Barnet kommer sedan att kallas till färdighetsprov som genomförs i början av januari för åk 1-9 samt i februari till förskoleklass. Kallelse till färdighetsprov skickas ut i december för åk 1-9 och i januari för förskoleklass. Skicka gärna i god tid er ansökan då vi påbörjar antagningsprocessen före sista ansökningsdag för förskoleklassen. Antagningsbesked skickas ut några veckor efter färdighetsproven

 

Informationskväll för förskoleklass
Någon gång i januari 2020 kl 18:00 i danssalen på Norrtullsgatan 14, exakt dag kommer senare.

Välkomna

 

Välkomna till någon av våra många konserter och föreställningar. Det är fina tillfällen för er som vill veta mer om skolan. Läs mer om det under nyheter och evenemang.