Back to Top
 

Ansökan till grundskolan

Vår ansökningsperiod är september 2018 – februari 2019, då ni kan söka till Musikskolan Lilla Akademien genom att skicka in en ansökningsblankett. Därefter kallas barn som söker till förskoleklassen eller enstaka vakanta platser i högre årskurser till ett färdighetsprov som genomförs under perioden  januari-februari. Vi tar endast emot ansökningar som gäller för det kommande läsåret, det är alltså inte möjligt att ställa sitt barn i kö eller göra en ansökan tidigare än året innan önskad skolstart. När vi har tagit emot er ansökan registreras den och vi skickar ett bekräftelsemail till den mailadress ni har angivit på blanketten. Alla som skickar in en ansökan under ansökningsperioden blir kallade till färdighetsprov.

Musikskolan Lilla Akademien använder färdighetsprov som grund för urval och antagning till förskoleklassen och grundskolan, vilket vilar på ett särskilt tillstånd från Regeringen. Färdighetsproven är utformade så att barnets eget intresse och fallenhet för musik står i fokus. De sökande barnen får komma till ett lekfullt prov, där de i grupper om 10-12 barn får visa hur de responderar på några av musikens grundelement. Skolans konstnärliga ledare, rektor samt två-tre erfarna musiklärare lyssnar och ansvarar för bedömningen av barnets fallenhet för musik utifrån olika kriterier. Provet genomförs i en lekfull och vänlig anda och vår erfarenhet är att barnen upplever det som något positivt och roligt.

Sista ansökningsdag
Er ansökan till förskoleklass skall sändas in senast 15/2, till grundskolan åk 1-9 senast den 8/1. Barnet kommer sedan att kallas till färdighetsprov som genomförs i januari för åk 1-9 och vecka 7 och 8 för förskoleklass. Kallelse till färdighetsprov skickas ut till er som söker till åk 1-9 i slutet av höstterminen 2018 och för er som söker till förskoleklass i början av läsåret 2019. Skicka gärna i god tid då vi påbörjar antagningsprocessen före sista ansökningsdag för förskoleklassen. Antagningsbesked skickas ut några veckor efter färdighetsproven

 

Informationskväll för förskoleklass
Måndagen den 14 januari kl 18:00 i danssalen på Norrtullsgatan 14

Välkomna

 

Välkomna till någon av våra många konserter och föreställningar. Det är fina tillfällen för er som vill veta mer om skolan. Läs mer om det under nyheter och evenemang.