Back to Top
 

Ansökan till grundskolan

Vår ansökningsperiod är 1 september 2016 – 15 februari 2017, då ni kan söka till Musikskolan Lilla Akademien genom att skicka in en ansökningsblankett. Därefter kallas barn som söker till förskoleklassen eller enstaka vakanta platser i högre årskurser till ett färdighetsprov som genomförs under perioden 19 februari – 20 mars. Vi tar endast emot ansökningar som gäller för det kommande läsåret, det är alltså inte möjligt att ställa sitt barn i kö eller göra en ansökan tidigare än året innan önskad skolstart. När vi har tagit emot er ansökan registreras den och vi skickar ett bekräftelsemail till den mailadress ni har angivit på blanketten. Alla som skickar in en ansökan under ansökningsperioden blir kallade till färdighetsprov.

Musikskolan Lilla Akademien använder färdighetsprov som grund för urval och antagning till förskoleklassen och grundskolan, vilket vilar på ett särskilt tillstånd från Regeringen. Färdighetsproven är utformade så att barnets eget intresse och fallenhet för musik står i fokus. De sökande barnen får komma till ett lekfullt prov, där de i grupper om 10-12 barn får visa hur de responderar på några av musikens grundelement. Skolans konstnärliga ledare, rektor samt två-tre erfarna musiklärare lyssnar och ansvarar för bedömningen av barnets fallenhet för musik utifrån olika kriterier. Provet genomförs i en lekfull och vänlig anda och vår erfarenhet är att barnen upplever det som något positivt och roligt.

Sista ansökan 15 februari
Er ansökan skall vara Musikskolan Lilla Akademien tillhanda senast den 15 februari 2017. Barnet kommer sedan att kallas till färdighetsprov som genomförs 10, 11, 12 februari eller 18, 19 mars. Kallelse till färdighetsprov skickas ut från slutet av januari. Alla som ansöker senast 15 februari kallas till färdighetsprov, men skicka gärna i god tid då vi påbörjar antagningsprocessen före sista ansökningsdag. Antagningsbesked skickas ut i slutet av mars.
 

 

Informationskväll
Måndag 23 januari kl. 17.30-19

 

Välkomna till någon av våra många konserter och föreställningar. Det är fina tillfällen för er som vill veta mer om skolan. Läs mer om det under nyheter och evenemang.