Anne Sjölund

Klasslärare F-3

Anne Sjölund är klasslärare på lågstadiet. Hon är utbildad grundskollärare för åk 1-7 med inriktning svenska/SO, samt inom drama, musik och svenska som andra språk. Anne började sin lärarbana år 1990 och har tidigare arbetat som dramapedagog på Franska skolan i Stockholm, musik- och dramalärare på Södra skolan i Ystad samt klasslärare i Ystad och i Sollentuna.

Anne är sedan hösten 2013 en av skolans förstelärare med bl. a produktionsansvar för lågstadiets dansföreställningar. Musikintresset föddes vid skolgång på Adolf Fredriks musikklasser och Stockholms musikgymnasium. På fritiden är Anne är en aktiv körsångare.

”Jag vill inspirera eleverna genom scenisk framställning som pedagogiskt verktyg i det ordinarie skolarbetet, och i den konstnärliga processen kring musiken.”

 

E-post
anne.sjolund@lillaakademien.se

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops