Johanna Skoglund

Klasslärare F-3, föräldraledig läsåret 2017/2018

Johanna Skoglund har en lärarexamen mot de tidigare åren, årskurs 0-6, från lärarutbildningen i Malmö. Innan Johanna började arbeta på Lilla Akademien arbetade hon på en grundskola med Montessori-inriktning. Montessoripedagogiken inspirerar Johanna än idag då hon gärna låter sina elever arbeta från det konkreta till det abstrakta och låter barnens nyfikenhet få prägla val av arbetssätt och lektionsstoff.

Johanna har även en Masterexamen i Viola från Musikhögskolan i Malmö och har arbetat som musiker i Öresundsregionen.

E-post
johanna.skoglund@lillaakademien.se

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops