Marcelle Thoursie

Lärare svenska och SO

Marcelle Thoursie undervisar i svenska och SO på mellan- och högstadiet och är klasslärare på mellanstadiet. Hon är utbildad grundskolärare.

E-post
marcelle.thoursie@lillaakademien.se

Telefon
070-497 77 03

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops