Saxofon

 

Undervisningen
Saxofonen är ett mångsidigt instrument och som saxofonist behöver man ha en bredd och kännedom om olika musikstilar. Därför träffar alla saxofonelever båda våra lärare, Kristin Uglar och Jonas Knutsson. Kristin undervisar i grundläggande saxofonteknik, övningsteknik och klassisk musik. Jonas undervisar i jazz, improvisation, och folkmusik. Naturligtvis kan man fördjupa sig i en genre och då får man flest lektioner för den lärare som undervisar i genren.

Vår filosofi bygger på att varje elev är unik och det viktiga är inte hur långt eleven har kommit innan gymnasiet, utan vad var och en vill med sitt saxofonspel. Tillsammans hjälper vi varje elev att nå sina mål. Vi lär ut flera verktyg för övning och instudering och hjälper eleven att använda detta när hen övar. Då går utvecklingen snabbt framåt. Att bli en duktig saxofonist handlar mer om metodisk övning än vilken talang man har.

Saxofonklassen
Stor vikt läggs på att saxofonklassen skall ha en god sammanhållning. Att utvecklas som saxofonist handlar inte bara om egen övning, det handlar också om att inspirera och stödja varandra. Saxofonensemblerna är mycket viktiga i detta arbete och alla elever får under sin studiegång prova på att spela alla saxofonstorlekar och ha olika uppgifter i ensemblen. Skolans saxofonensembler spelar ofta utanför skolan och har även tilldelats stipendier och utmärkelser genom åren.

Lilla Akademien arrangerar vartannat år en tre dagar lång saxofonfestival och vartannat år en saxofondag där våra elever spelar tillsammans med elever från andra skolor.


Gå gärna med i vår Facebook-grupp!


Masterclasses/workshops
Saxofonklassen vid Lilla Akademien har ett nära samarbete med saxofonklassen och saxofonprofessor Christer Johnsson vid Kungl. Musikhögskolan (KMH) i Stockholm. Våra elever deltar ofta på masterclass/workshop i regi av KMH.

Varje läsår arrangerar vi egna masterclasses/workshops och vi har gästats av:

Sverige

 • Christer Johnsson, professor Kungl. Musikhögskolan Stockholm

 • Martin Eriksson, Musikhögskolan Ingesund, Blåsarsymfonikerna

 • Jörgen Pettersson, Stockholm Saxofonkvartett

 • Anders Paulsson, sopransaxofonsolist

 • Johannes Thorell, Nordic Saxophone Quartet

 • Ulf Tilly, Blåsarsymfonikerna

Internationellt

 • Claude Delangle, professor Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Frankri

 • Geir Holm, førsteamanuensis Norges Musikkhøyskole, Norge

 • Susan Fancher, Trinity College of Arts & Science, USA

 • Quatour Qasar, Kanada

 • Hayden Chisholm, Nya Zeeland


Var gör elever från tidigare saxofonklasser?

De flesta elever har valt vidare saxofonstudier och har har antagits till högre musikutbildningar i:

Sverige
Kungliga Musikhögskolan - Stockholm, Ingesunds Musikhögskola - Arvika

Norge
Norges Musikkhøyskole - Oslo, Musikkonservatoriet - Tromsø

Danmark
Det Jyske Musikkonservatorium - Århus

England
Royal College of Music – London,
Royal Academy of Music – London,
Guildhall School of Music and Drama – London

Våra saxofonelever har även antagits till journalistutbildningar och läkarstudier.


Lärare saxofon

 

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops