Blockflöjt

 

Undervisningen
Att spela blockflöjt, ett av världens äldsta instrument, är något man kan göra och ha glädje av under hela sitt liv, antingen som yrkesmusiker eller som ett stimulerande fritidsintresse eller både och!

Som blockflöjtist är det viktigt att lära känna musiken från medeltid, renässans och barock men även den samtida klassiska repertoaren.

Parallellt med undervisning i ensemble- och kammarmusikspel vill flöjtundervisningen ge dig en fördjupad möjlighet i att få utvecklas i din egen takt och efter dina specifika förutsättningar och önskemål.

Blockflöjtsklassen
Som elev i blockflöjtsklassen får du uppleva spelglädjen tillsammans med de andra eleverna både i mindre och större blockflöjtsensembler. Vi spelar även tillsammans med andra instrument i så kallade ”Broken consort” ensembler. Blockflöjtsklassen konserterar regelbundet både på interna och externa konserter i skolans regi.

Blockflöjtsklassen har genom åren meriterat sig som förstaprisvinnare vid olika musiktävlingar.

Lilla Akademiens blockflöjtslärare, Malou Meilink, är en av Sveriges mest renommerade blockflöjtister. Malou spelar blockflöjt i alla storlekar från sopranino till den stora subkontrabasblockflöjten. Hon har varit medlem i ensembler som Westra Aros Pijpare, Svenska Blockflöjtskvartetten, Cappella Nuova och Fairytale samt konserterar regelbundet som solist och kammarmusiker. Malou har även varit studiomusiker på skiva och film. Till exempel. är det hennes flöjtspel ni hör i Ronja Rövardotter.

Masterclasses/ Workshops
Lilla Akademiens blockflöjtsklass har arrangerat masterclasses med professor emeritus Clas Pehrson, KMH, samt deltagit i ett flertal, av KMH arrangerade, masterclasses och föreläsningar bl. a. med Michala Petri, världsberömd dansk blockflöjtssolist.

Blockflöjtsklassen har även arrangerat ”mötesplats” för ensemblespel med andra kulturskolor för att på detta sätt utveckla ”musikaliskt kamratskap” mellan olika skolors elever och pedagoger.

Vad gör elever från tidigare blockflöjtsklasser?

Vissa elever har studerat vidare vid Kungliga Musikhögskolan, KMH, i Stockholm. Andra har studerat vid olika folkhögskolor med musikprofil som t.ex. Bromma folkhögskola.

Lärare blockflöjt

 

Tvärflöjt

 

Undervisningen
Varje elev är unik, med sina egna mål, visioner, behov, styrkor och svagheter. Därför måste vi som lärare vara lyhörda för deras behov och anpassa undervisningen därefter. Det som dock är en gemensam nämnare är att varje elev ska lära sig bli sin egen bästa lärare. Därför jobbar vi mycket med övningsteknik; detta innebär inte bara hur man fysiskt spelar flöjt utan också hur man tänker och utvärderar sitt spel under övningen. Vi har dessutom ett stort fokus på mental förberedelse inför konserter och framföranden av olika slag. Våra elever har förmånen att träffa sin flöjtlärare hela 80 min/vecka. Att spela flöjt ska vara en lustfylld upplevelse, där fokus alltid är först och främst på musiken och där det egna flöjtspelandets kvalitet står i musikens tjänst.

Att utvecklas på sitt instrument har till väldigt stor del att göra med den egna insatsen; hårt arbete är en viktigare ingrediens än talang. Vi har välstrukturerade lektioner som innehåller alla beståndsdelar som behövs för att bli en bra flöjtist: teknik, klang, musikaliskt uttryck och mental förberedelse. Vårt mål är att inspirera eleverna att vilja öva konstruktivt och därför få uppleva den fantastiska känslan av att gå framåt som musiker och flöjtist.

Flöjtklassen
De senaste åren har vi varje läsår haft 4-6 flöjtister på gymnasiet och pre-college. Det ger möjligheten att spela flöjtensemble tillsammans och skapa en sammanhållning i flöjtklassen, där alla kan inspireras av varandra samt utbyta idéer och tankar.

Vi har även temadagar där vi går in på djupet på i olika ämnen, såsom frasering - hur man ska tänka när man övar för att få bästa resultat, andningstekniker och mental träning. Vi har dessutom gemensamma lektioner där vi lägger fokus på specifika flöjttekniska element.

Masterclasses/workshops
Masterclass har getts av:

 • Cecilie Hesselberg Løken – kammar- och orkestermusiker.

Var gör elever från tidigare flöjtklasser?

Flöjtelever från Lilla Akademien har antagits till högre flöjtstudier vid

 • University of Cincinnati College-Conservatory of Music, USA

 • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Köpenhamn, Danmark

 • Det Jyske Musikkonservatorium, Århus Danmark

 • Musikhögskolan i Örebro

 • Mälardalens Högskola

 • Några har fortsatt sina studier vid andra konstnärliga högskolor.

Lärare tvärfLöjt

 

Oboe

 

Undervisningen
Oboen är ett instrument med stora uttrycksmöjligheter. Till oboistens utmaningar hör att skapa ett egalt spel i instrumentets alla register och nyanser. Stor vikt läggs därför vid att lägga en stabil grund, med stöd, andningsteknik och ambis, och att successivt lära eleven att öva själv utifrån denna grundförståelse för spelet. Då oboisten tillverkar sina rör själv kommer hen nära sitt instrument, och får en speciell kännedom om musicerandets fysiska förutsättningar. Rörpysslet och den utsatta men berikande positionen i många sammanhang har en tendens att skapa en särskild humor och sammanhållning dubbla-rörblåsare emellan. I varje termin ingår utöver den enskilda oboeundervisningen även gemensamma rör-lektioner. 

I ensembleundervisningen får eleverna öva sin förmåga både att smälta in i en grupp och att ta plats i densamma, och det viktigaste av allt - att lyssna på sina medmusiker. 

Oboeklassen
Hedvig Marklund ansvarar för oboeklassen på Lilla Akademiens grundskola. Hon arbetar utöver det som frilansoboist i skilda sammanhang. 

Du som studerar oboe på Lilla Akademiens gymnasium eller pre-college kommer också att undervisas av Bengt Rosengren och Emmanuel Laville, båda solo-oboister i Sveriges Radios Symfoniorkester, samt lärare på KMH i Stockholm. 

På Lilla Akademien övar du upp dina färdigheter som musiker, och fördjupar dina kunskaper i oboens repertoar, både som solist, kammar- och orkestermusiker. Tillfällena att spela inför publik är många, både på skolans egna konserter och konserter som äger rum utanför huset.

Masterclasses och workshop
Du kommer att få möjlighet att lyssna vid Radiosymfonikernas orkester-repetitioner, samt att delta vid gemensamma lektioner och Masterclasses arrangerade av Lilla Akademien eller Musikhögskolan i Stockholm.

Vad gör tidigare elever?
Flera av Lilla Akademiens tidigare oboeelever har gått vidare till högre musikutbildningar vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 

Lärare oboe

 

Klarinett

 

Undervisningen
På Lilla Akademien möter du två väletablerade klarinettister, Elin Willert och Stefan Harg, som också är mycket engagerade och erfarna pedagoger. Vi finner att kombinationen av att vara både professionellt utövande musiker och pedagog är mycket berikande och inspirerande för våra elever.

På utbildningen utvecklas du till en skicklig instrumentalist och till en självständig och lyhörd samspels- och orkestermusiker. Vi ser just Dig och utvecklar och skräddarsyr din klarinettutveckling. Då den egna övningen är otroligt viktig för att utvecklas vägleder vi våra elever att bli självständiga i övningsrummet. Du erhåller individuell undervisning på ditt instrument 2X40 min/ veckan i 36 veckor.

Klarinettklassen
På Lilla Akademien har du möjlighet att spela alla klarinettinstrument, från ess- till basklarinett samt prova på historiska klarinetter. Vi ger dig möjlighet till att uppleva musik, utveckla dina instrumentala och musikaliska kunskaper samt att förkovra dig i olika speltekniker och musikalisk gestaltning.
Du erhåller kunskaper och färdigheter som ökar dina möjligheter att bli antagen till en musikhögskola. Som elev på Lilla Akademiens gymnasium och Pre College har du möjlighet att framträda på många olika konserter både på skolan och på externa scener. Lilla Akademien genomför regelbundet konserter på Konserthuset, Berwaldhallen, Riddarhuset, Operan etc .

Masterclasses/workshops
Vi anordnar regelbundet workshops, klarinettdagar och mästarklasser med kända klarinettister, internationella som nationella. För att nämna några har skolan besökts av Martin Fröst, Dimitri Ashkenazy, Hermann Stefansson, Emil Jonason, Håkan Rosengren, Greg Barrett, Christoffer Sundqvist, och Staffan Mårtensson.

Var gör elever från tidigare klarinettklasser?
Alla klarinettelever som sökt sig vidare till högre musikutbildningar efter gymnasiet eller Pre College har blivit antagna! Flera före detta elever är nu etablerade i svenskt musikliv, som orkester- och kammarmusiker. Eftersom både Stefan och Elin är erkända musiker har de även kunnat fungera som mentorer till före detta elever när de lämnar musikhögskolorna och ska ta klivet att etablera sig som musiker.

Skolor som våra elever blivit antagna till:

 • Musikhögskolan i Malmö

 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

 • Högskolan för scen och musik i Göteborg

 • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn

 • Musikhögskolan i Örebro

 • Kammarmusikprogrammet vid Mälardalens högskola

 • Ingesunds Musikhögskola i Arvika

Lärare klarinett

 

Saxofon

 

Undervisningen
Saxofonen är ett mångsidigt instrument och som saxofonist behöver man ha en bredd och kännedom om olika musikstilar. Därför träffar alla saxofonelever båda våra lärare, Kristin Uglar och Jonas Knutsson. Kristin undervisar i grundläggande saxofonteknik, övningsteknik och klassisk musik. Jonas undervisar i jazz, improvisation, och folkmusik. Naturligtvis kan man fördjupa sig i en genre och då får man flest lektioner för den lärare som undervisar i genren.

Vår filosofi bygger på att varje elev är unik och det viktiga är inte hur långt eleven har kommit innan gymnasiet, utan vad var och en vill med sitt saxofonspel. Tillsammans hjälper vi varje elev att nå sina mål. Vi lär ut flera verktyg för övning och instudering och hjälper eleven att använda detta när hen övar. Då går utvecklingen snabbt framåt. Att bli en duktig saxofonist handlar mer om metodisk övning än vilken talang man har.

Saxofonklassen
Stor vikt läggs på att saxofonklassen skall ha en god sammanhållning. Att utvecklas som saxofonist handlar inte bara om egen övning, det handlar också om att inspirera och stödja varandra. Saxofonensemblerna är mycket viktiga i detta arbete och alla elever får under sin studiegång prova på att spela alla saxofonstorlekar och ha olika uppgifter i ensemblen. Skolans saxofonensembler spelar ofta utanför skolan och har även tilldelats stipendier och utmärkelser genom åren.

Lilla Akademien arrangerar vartannat år en tre dagar lång saxofonfestival och vartannat år en saxofondag där våra elever spelar tillsammans med elever från andra skolor.


Gå gärna med i vår Facebook-grupp!


Masterclasses/workshops
Saxofonklassen vid Lilla Akademien har ett nära samarbete med saxofonklassen och saxofonprofessor Christer Johnsson vid Kungl. Musikhögskolan (KMH) i Stockholm. Våra elever deltar ofta på masterclass/workshop i regi av KMH.

Varje läsår arrangerar vi egna masterclasses/workshops och vi har gästats av:

Sverige

 • Christer Johnsson, professor Kungl. Musikhögskolan Stockholm

 • Martin Eriksson, Musikhögskolan Ingesund, Blåsarsymfonikerna

 • Jörgen Pettersson, Stockholm Saxofonkvartett

 • Anders Paulsson, sopransaxofonsolist

 • Johannes Thorell, Nordic Saxophone Quartet

 • Ulf Tilly, Blåsarsymfonikerna

Internationellt

 • Claude Delangle, professor Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Frankri

 • Geir Holm, førsteamanuensis Norges Musikkhøyskole, Norge

 • Susan Fancher, Trinity College of Arts & Science, USA

 • Quatour Qasar, Kanada

 • Hayden Chisholm, Nya Zeeland


Var gör elever från tidigare saxofonklasser?

De flesta elever har valt vidare saxofonstudier och har har antagits till högre musikutbildningar i:

Sverige
Kungliga Musikhögskolan - Stockholm, Ingesunds Musikhögskola - Arvika

Norge
Norges Musikkhøyskole - Oslo, Musikkonservatoriet - Tromsø

Danmark
Det Jyske Musikkonservatorium - Århus

England
Royal College of Music – London,
Royal Academy of Music – London,
Guildhall School of Music and Drama – London

Våra saxofonelever har även antagits till journalistutbildningar och läkarstudier.


Lärare saxofon

 

Trumpet

 

Undervisningen
Som trumpetare på Gymnasiet och Pre-College får man ta del av trumpetklassens fina gemenskap och den samlade kompetensen till 3 trumpetlärare. Dessa lärare är Jonas Palsten (Hovkapellet, Kungl. Operan), Joakim Wangendahl (Hovkapellet, Kungl. Operan) och Eirik B Steinsvik (Swing Sling Brass/frilans).

En bra grundteknik och klang är a och o för ett gränslöst spel. Vi jobbar som ett team där vi utnyttjar varandras styrkor och erfarenheter. Som elev kan du få möjlighet att utöva hela din musikaliska palette i solorepertoar tillsammans med pianist eller i olika ensembleformer, så som trumpetensemble, brasskvintett, brasskvartett, blåsorkester, storband, stor brassensemble, Latinensemble och jazzensemble.

Utöver Bb-trumpeten, kan du även få tillägnat dig kunskaper på dom andra trumpetinstrumenten; kornett, C-trumpet, Eb-trumpet, flygelhorn och piccola trumpet.

Trumpetklassen
Tillsammans med övriga brasslärare och ensemblelärare håller vi våra elever på rätt väg för att kunna nå sin högsta potential genom glädjefylld musicerande. Som trumpetare har du möjlighet att musicera i flera olika ensembler; Trumpetensemble, Brasskvintett/kvartett, Storband, Blåsorkester, Stora Brasset, Latinensemblen och Jazzensemble.

Vad gör våra elever från tidigare trumpetklasser?
Flera av våra tidigare elever jobbar idag som professionella orkester-, kammarmusiker och solister i Sverige och utomlands.

Lärare trumpet

 

Horn

 

Undervisningen
Vi arbetar efter filosofin att du ska bli din egen lärare. Vi reder tillsammans ut hur just du får ut bästa möjliga resultat av din övning och till vår hjälp har vi tekniska övningar, etyder, kammarmusik och solorepertoar. Med 80 minuter lektionstid varje vecka finns det gott om tid att fördjupa sig i detaljerna men det är i övningsrummet som de stora framstegen händer!

Hornklassen
Som hornist på musikgymnasiet så blir du en naturlig del av gymnasiets brassektion men även en del av hela skolans hornklass och en förebild för hornisterna på grundskolan.

Hornklassen på Lilla Akademien växer och blir större för varje år och i tillägg till våra svenska studenter så har vi även under de senaste åren haft gästande studenter från Finland, Ungern, Tyskland och Turkiet.

Masterclasses/workshops
Masterclasses/workshops i urval under de senaste åren inkluderar besök av:

 • Frøydis Ree Wekre, Hornprof. Norges Musikkhøgskole

 • Pálma Szilágyi, Hornprof. Vienna Konservatorium Budapest

 • Jonas Bylund, prof. vid Academy of Music i Hannover samt vid Norges Musikkhoyskole i Oslo.

 • Håkan Björkman, trombonlärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

 • Mike Lovatt, freelancetrumpetare och studiomusiker i London, England

 • Charlie Vernon, bastrombonist i Chicago Symphony

 • Karl Friesendahl, Solotrombonist i Stockholms Filharmoniska Orkester

 • Otto Sauter, Trumpetsolist från Tyskland specialiserad på piccolatrumpet


Våra elever har gjort besök i Berlin vid Unversität der Kunste med masterclass för:

 • Helge von Niswandt, solotrombon i Konzerthausorchester Berlin

 • Guillaume Jehl, solotrumpet i Berliner Philharmoniker


Var gör elever från tidigare hornklasser?

Alla elever som gått ut gymnasiet och pre-college de senaste åren har blivit antagna till musikhögskolor runt om i Norden och flera tidigare elever jobbar nu professionellt som hornister.