Gitarr

 

Undervisningen
Gitarr är ett av världens mest populära och mångsidiga instrument som är en viktig del i de flesta genrer från klassisk musik och jazz, till pop, rock, visor och folkmusik från olika länder i Europa, Syd- och Nordamerika. På Lilla Akademien finns möjlighet att fördjupa sig inom både akustisk gitarr och elgitarr. Eleverna får en solid teknisk och musikalisk grund som syftar mot ett eget och obehindrat musikaliskt uttryck. Grunden för undervisningen ligger inom klassisk musik och jazz men eleverna får prova på flera olika genrer samt ingående kunskaper inom både notläsning och improvisation. Skolans lärare har gedigen utbildning och lång erfarenhet av både undervisning och internationell konsertverksamhet och finns representerade på många skivinspelningar.

Gitarrklassen
Då eleverna söker till skolan är inte det viktigaste på hur hög nivå de spelar för tillfället, det viktiga är att de har en brinnande kärlek till musiken och sitt instrument och en vilja att utvecklas. Eleverna får minst åttio minuters enskilda lektioner varje vecka på sitt huvudinstrument och fyrtio minuter på biinstrumentet. De lär sig inte bara om teknik och musikaliskt uttryck utan även övnings- och instuderingstekniker för att göra den egna övningen så effektiv som möjligt. Eleverna får även många tillfällen till att spela konserter både i skolans regi och på externa konserter.

Kammarmusik och ensemblespel är även en viktig del av studierna. Att spela tillsammans är oerhört utvecklande och dessutom fantastiskt roligt.

Masterclasses, festivaler, workshops och internationella studiebesök
Skolan gästas ofta av masterclasslärare, de senaste åren t. ex Ricatdo Gallén, Raphaella Smits, Carles Trepat, Jakob Lindberg, Carlos Barbosa-Lima, Sven Lundestad, Mats Bergström, Patrik Vena, Alon Sariel, Celia Linde, Frederik Munk Larsen, Eric Lammers m. fl. Vi brukar även göra resor med gitarrklassen till olika europeiska festivaler och musikhögskolor; de senaste tre åren har vi besökt Det Jyske Konservatorium i Århus, Hochschule i Düsseldorf och Gall Guitar Festival i Nordhorn (Tyskland).

Våra elever har även vunnit stora framgångar i tävlingar; nu senast då Rebecca Vats Jonsson i Gy3 vann Luis Gall international guitar competition.

 Vad gör elever från tidigare gitarrklasser?
De flesta gitarrelever som går Lilla Akademiens gymnasium blir antagna till musikhögskolor både i Sverige och utlandet.

Lärare gitarr

 

Piano

 

 Om undervisningen
Vi lärare som undervisar i piano på Lilla Akademien lägger stor vikt vid varje enskild elevs möjlighet till utveckling - tekniskt, musikaliskt, konstnärligt och personligt. Genom att eleven får två pianolektioner/vecka à 40 minuter, hinner eleven få en djupare förståelse och kunskap för musikaliskt innehåll, analys och struktur. Det är viktigt att eleven får en bred repertoarkännedom under åren på Lilla Akademien så att hen är väl rustad för fortsatta vidarestudier på högskola eller folkhögskola. 

Att vara pianist på Lilla Akademien innebär inte enbart att man kan sin solorepertoar väl, utan också att man i tid börjar utveckla sitt lyssnande och därmed förståelse för samarbeten med andra instrumentalister och sångare. Därför lägger vi stort fokus även på kammarmusik, romansinterpretation med sångare och pianoensemble. 

 För att utvecklas på ett effektivt sätt utifrån varje elevs unika förmåga behöver eleven hjälp med
instuderingsteknik och övningsstruktur vilket vi hjälper till med genom olika verktyg men också
genom samtal och pedagogisk uppföljning. Det finns flera möjligheter att möta publik på som elev, vi har elevkonserter där man kan spela upp aktuell repertoar men även externa konserter på olika scener som skolan har samarbeten med. 

 Masterclasses/workshops

 • Marianna Shirinyan, professor Norges Musikhögskola

 • Alasdair Beatson, Professor at Birmingham University

 • Julia Mustonen-Dahlkvist, professor Musikhögskolan Ingesund


VAD gör elever från tidigare pianoklasser?

Lärare piano

 

Violin & viola

 

om undervisningen
Violin- och violaundervisningen utgår från varje elev och vi vill möta våra elever på ett holistiskt sätt. Som violin- eller violaelev på Lilla Akademien kommer du att:

 • Utveckla olika tekniska aspekter på ett metodiskt sätt

 • Bygga upp en stor repertoar av solostycken, kammarmusik och orkesterverk från olika genrer, stilar och tidsepoker.

 • Få stor erfarenhet av att framträda på scenen och bygga ett självförtroende för att framträda inför pubik

 • Improvisera

 • Lära dig mer om historisk uppförandepraxis

 • Få kunskap om hur man övar på ett bra sätt

 • Utvecklas som person

Violinklassen
I violinklassen får du fokusera på din egen utveckling och samtidigt vara en del av ett sammanhang där elever stödjer och inspirerar varandra, Det skapas genom ett flertal olika violinensembler där alla violinister och violaster ingår. Ensemblerna spelar en mycket varierad repertoar med allt från Bach till Joplin och improvisation.

Det finns regelbundet öppna mästerklasser, där både lärare och elever deltar aktivt i samtal om framträdandena. En unik del av violinundervisningen är att eleverna inte bara spelar upp för gästande lärare, utan också framträder tillsammans med dem i orkesterprojekt eller kammarmusikensembler.

Varje år får instrumentalister från Lilla Akademien möjlighet att spela tillsammans med O/modernt och andra unga från hela landet i en orkesterkurs som mynnar ut i en konsert på Musikaliska med ett stort symfoniskt verk.

MASTERCLASSES/WORKSHOPS
Violineleverna på Lilla Akademien får regelbundet möta internationellt erkända musiker och professorer som gästlärare.

 • Malin Broman, Konsertmästare Sveriges Radios Symfoniorketer

 • Priya Mitchell, Professor at Graz

Dessutom får Lilla Akademiens elever arbeta tillsammans med artister från O/Modernt Kammarorkester, både på lektioner och på scen. Lilla Akademiens elever har fått möta:

 • Gareth Lubbe, Professor at Folkwang University of the Arts in Essen

 • Julian Arp, Professor at Graz

 • Alasdair Beatson, Professor at Birmingham University


Vad gör elever från tidigare violinklasser?

Många av våra tidigare elever har gått vidare till musikhögskolor och konservatorier i Stockholm, London, Paris, Oslo, Köpenhamn, Berlin och Helsingfors.

Flera tidigare elever är nu yrkesverksamma musiker, bland annat konsertmästare i Kungl. Filharmonikerna, Norrköpings symfoniorkester och Helsingborgs symfoniorkester, som medlemmar i stråkkvartetter och som kammarmusiker. Några har gått vidare inom musiken på annat sätt, t ex som popmusiker eller lärare inom musikteoretiska ämnen.

Våra tidigare elever har också valt andra yrkesbanor såsom läkare, skribenter eller diplomater.


Lärare

 

Jazzsång

 

Undervisningen
För en framtid som sångare är det viktigt att ha en gedigen sångteknik, oavsett vilken genre man väljer i framtiden. Varje sångare är unik och vi utgår ifrån hur långt varje elev har kommit innan gymnasiet och vad var och en vill med sin sång. Jazzfördjupningen ger en genuin grund i sångteknik, fördjupning i jazzgenren, improvisation, jazzensembler, vokaljazzensemble, kör med mera. Skolans mål är att stärka din identitet som sångare/musiker, genom att låta musiken genomsyra hela utbildningen. 

Sångklassen
Det är viktigt för oss sånglärare på Lilla Akademien att sångklassen har en god sammanhållning. Varje elev ska känna sig trygg i gruppen, oavsett bakgrund. Alla sångare arbetar tillsammans i olika ämnen. Som jazzsångare ingår du som medlem i en jazzensemble tillsammans med andra instrumentalister där fokus ligger på samspel och improvisation. Du är också en del av gemensamma jazzsånglektioner och vokaljazzensemble. Som sångare på LA får du möjlighet att delta i flera interna och externa konserter runt om i Stockholm som Riddarhuset, Slottet, Confidencen och Musikaliska. 

Masterclasses/workshops
Under din tid på gymnasiet får du möjlighet att medverka på någon masterclass. Vi har tidigare år bland annat besökts av Elise Einarsdotter och Nisse Landgren.

Vad gör elever från tidigare sångklasser?
Många av våra sångelever väljer att fortsätta sina studier på olika folkhögskolor runt om i landet. Senare går flera vidare till musikhögskolor i Sverige och utomlands. Våra elever har vunnit solistpris på Blue House Youth Jazz Festival och många har fått ta del av fina stipendier. 


Lärare jazzsång

 

Klassisk sång

 

Undervisningen
För en framtid som sångare är det viktigt att ha en gedigen sångteknik, oavsett vilken genre man väljer i framtiden. Varje sångare är unik och vi utgår ifrån hur långt varje elev har kommit innan gymnasiet och vad var och en vill med sin sång. Den klassiska fördjupningen ger en genuin grund i sångteknik, repertoar, interpretation (sångare och pianister) sångensemble, kammarkör med mera. Skolans mål är att stärka din identitet som sångare/musiker, genom att låta musiken genomsyra hela utbildningen.

Sångklassen
Det är viktigt för oss sånglärare på Lilla Akademien att sångklassen har en god sammanhållning. Varje elev ska känna sig trygg i gruppen, oavsett bakgrund. Alla sångare arbetar tillsammans i olika ämnen. Som klassisk sångare deltar du i interpretationsundervisning (samarbete mellan pianister och sångare) och sångensemble. Som sångare på LA får du möjlighet att delta i flera interna och externa konserter runt om i Stockholm som Riddarhuset, Slottet, Confidencen och Musikaliska.

Masterclasses/workshops
Under din tid på gymnasiet får du möjlighet att medverka på någon masterclass. Vi har tidigare år bland annat besökts av Hovsångerska Ingrid Tobiasson och Kristina Hammarström.

Vad gör elever från tidigare sångklasser?
Många av våra sångelever väljer att fortsätta sina studier på olika folkhögskolor runt om i landet. Senare går flera vidare till musikhögskolor i Sverige och utomlands. Vi gläds över att tidigare elever idag finns på de stora operascenerna över hela världen och många har fått ta del av fina stipendier.


Lärare klassisk sång