Horn

 

Undervisningen
Vi arbetar efter filosofin att du ska bli din egen lärare. Vi reder tillsammans ut hur just du får ut bästa möjliga resultat av din övning och till vår hjälp har vi tekniska övningar, etyder, kammarmusik och solorepertoar. Med 80 minuter lektionstid varje vecka finns det gott om tid att fördjupa sig i detaljerna men det är i övningsrummet som de stora framstegen händer!

Hornklassen
Som hornist på musikgymnasiet så blir du en naturlig del av gymnasiets brassektion men även en del av hela skolans hornklass och en förebild för hornisterna på grundskolan.

Hornklassen på Lilla Akademien växer och blir större för varje år och i tillägg till våra svenska studenter så har vi även under de senaste åren haft gästande studenter från Finland, Ungern, Tyskland och Turkiet.

Masterclasses/workshops
Masterclasses/workshops i urval under de senaste åren inkluderar besök av:

  • Frøydis Ree Wekre, Hornprof. Norges Musikkhøgskole

  • Pálma Szilágyi, Hornprof. Vienna Konservatorium Budapest

  • Jonas Bylund, prof. vid Academy of Music i Hannover samt vid Norges Musikkhoyskole i Oslo.

  • Håkan Björkman, trombonlärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

  • Mike Lovatt, freelancetrumpetare och studiomusiker i London, England

  • Charlie Vernon, bastrombonist i Chicago Symphony

  • Karl Friesendahl, Solotrombonist i Stockholms Filharmoniska Orkester

  • Otto Sauter, Trumpetsolist från Tyskland specialiserad på piccolatrumpet


Våra elever har gjort besök i Berlin vid Unversität der Kunste med masterclass för:

  • Helge von Niswandt, solotrombon i Konzerthausorchester Berlin

  • Guillaume Jehl, solotrumpet i Berliner Philharmoniker


Var gör elever från tidigare hornklasser?

Alla elever som gått ut gymnasiet och pre-college de senaste åren har blivit antagna till musikhögskolor runt om i Norden och flera tidigare elever jobbar nu professionellt som hornister.

 

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops