Trombon

 

Undervisningen
Vi jobbar efter konceptet ”Greatness isn’t born, it’s grown!” och hjälper eleven att utveckla övningsmetoder, hitta övningsstruktur, ge eleven tydliga verktyg och ett stort övningsmaterial för ett effektivt övande och en snabb utveckling på instrumentet. Viktigt för eleven att förstå att hårt arbete är en viktigare ingrediens än talang och att med 100 % insats från eleven kan utvecklingen gå snabbt och långt.

Vi hjälper eleven att bli sin egen lärare! Det är otroligt viktigt att eleven förstår vikten av förmågan att vara sin egen lärare. Eleven träffar sin lärare 80 min/veckan. 90% av tiden spenderar dom i övningsrummet själva! Tänk att ha en egen lärare så mycket tid!

Trombonklassen
På gymnasiet/pre-college har vi de senaste åren haft 4-6 trombonister i snitt som går samtidigt. Det ger möjligheten att spela trombonensemble tillsammans OCH (!) det skapar en sammanhållning i trombonklassen där alla kan inspirera varandra och hjälpas åt att spela, öva, ha roligt på instrumentet och på skolan. Vi gör saker tillsammans och utvecklas tillsammans, t ex tar lärarna Mikael Oskarsson och Espen Aareskjøld med eleverna bakom kulisserna i sina orkestrar Sveriges Radios Symfoniorkester och Kungliga Hovkapellet där de arbetar som solotrombonister.

Masterclasses/workshops
Trombonklassen samarbetar med övriga brassklasser på skolan med olika workshops och masterclasses med jämna mellanrum.

Masterclasses/workshops i urval under de senaste åren inkluderar besök av:

  • Jonas Bylund, professor vid Academy of Music i Hannover samt vid Norges Musikkhoyskole i Oslo

  • Håkan Björkman, trombonlärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

  • Mike Lovatt, freelance-trumpetare och studiomusiker i London, England
    Charlie Vernon, bastrombonist i Chicago Symphony

  • Karl Friesendahl, solotrombonist i Stockholms Filharmoniska Orkester

  • Otto Sauter, trumpetsolist från Tyskland specialiserad på piccolatrumpet

Våra elever har gjort besök i Berlin vid Unversität der Kunste med masterclass för:

  • Helge von Niswandt, solotrombon i Konzerthausorchester Berlin

  • Guillaume Jehl, solotrumpet i Berliner Philharmoniker


Var gör elever från tidigare trombonklasser?

Samtliga trombonelever hittills  som gått ut gymnasiet eller pre-college har studerat vidare och  går nu eller har gått utbildningar på musikhögskolor i Stockholm, Göteborg, Oslo eller Köpenhamn.

Lärare trombon

 

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops