Klassisk sång

 

Undervisningen
För en framtid som sångare är det viktigt att ha en gedigen sångteknik, oavsett vilken genre man väljer i framtiden. Varje sångare är unik och vi utgår ifrån hur långt varje elev har kommit innan gymnasiet och vad var och en vill med sin sång. Den klassiska fördjupningen ger en genuin grund i sångteknik, repertoar, interpretation (sångare och pianister) sångensemble, kammarkör med mera. Skolans mål är att stärka din identitet som sångare/musiker, genom att låta musiken genomsyra hela utbildningen.

Sångklassen
Det är viktigt för oss sånglärare på Lilla Akademien att sångklassen har en god sammanhållning. Varje elev ska känna sig trygg i gruppen, oavsett bakgrund. Alla sångare arbetar tillsammans i olika ämnen. Som klassisk sångare deltar du i interpretationsundervisning (samarbete mellan pianister och sångare) och sångensemble. Som sångare på LA får du möjlighet att delta i flera interna och externa konserter runt om i Stockholm som Riddarhuset, Slottet, Confidencen och Musikaliska.

Masterclasses/workshops
Under din tid på gymnasiet får du möjlighet att medverka på någon masterclass. Vi har tidigare år bland annat besökts av Hovsångerska Ingrid Tobiasson och Kristina Hammarström.

Vad gör elever från tidigare sångklasser?
Många av våra sångelever väljer att fortsätta sina studier på olika folkhögskolor runt om i landet. Senare går flera vidare till musikhögskolor i Sverige och utomlands. Vi gläds över att tidigare elever idag finns på de stora operascenerna över hela världen och många har fått ta del av fina stipendier.


Lärare klassisk sång

 

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops