Slagverk

 

Undervisningen
Undervisningen i slagverk på Lilla Akademien är utformad så att eleverna får kvalitativ undervisning i slagverkets alla olika instrument och genrer. Vi lärare förbereder eleverna för både solospel och musicerande i skolans alla olika ensembler. Oavsett om eleven utvecklas till professionell musiker eller inte, så kommer hen få med sig glädjen av att behärska ett instrument samt ha fått uppleva det fantastiska i att få musicera och utvecklas tillsammans i grupp.

Ensembler
Vår syn på ensemblespel är att verksamheten både ska utveckla eleven socialt och musikaliskt. All repertoar väljs noggrant för att skapa både rolig och lärorik undervisningsmiljö där eleven har stor möjlighet att påverka sin situation genom att vara delaktig i de kreativa processerna samt val av repertoar.

Spelglädje och god stämning präglar både repetitioner och konsertverksamhet.

Våra slagverksensembler:

  • Mellanstadieensemblen

  • Högstadieensemblen

  • Gymnasieensemblen.

Från och med mellanstadiet så har man schemalagd undervisning i slagverksensemble på Lilla Akademien. Varje stadium har en egen ensemble med musik anpassad efter just sin nivå. Repertoaren i dessa slagverksensembler består av kända slagverksklassiker samt musik komponerad eller arrangerad av oss lärare.

Latinensemble
Lilla Akademiens latinensemble är en stor ensemble där alla får plats, oavsett ålder och kunskapsnivå. I ensemblen utvecklar vi vår notläsningsförmåga, ”groove”, timing, stilkänsla samt framförallt samspel och improvisation. Här ingår förutom ca tio slagverkare, trumpeter, saxofoner, tromboner, klarinetter, piano, bas, gitarr och sångare. Ensemblens ledare Jesper Kviberg lägger stor vikt vid gruppkänsla och skaparlust. Musikens ursprung är oftast från Latinamerika och Afrika där vi försöker hitta kärnan i dess ursprung samtidigt som elevernas egna infall och idéer bejakas.

Skolorkestrar
Dessutom behövs våra slagverkare i skolans orkestrar. Vi har både blåsorkester, symfoniorkester, jazzensembler, storband och andra mindre ensembler som sätts upp för specifika ändamål. Här leds ensemblerna av duktiga dirigenter från skolan medan vi slagverkslärare delar upp stämmor och hjälper till med instudering. En naturlig del av lilla akademiens verksamhet är alla konserter som skolan anordnar. Genom dessa ges eleverna möjlighet att spela upp sina stycken inför publik. Scenerna kan förutom skolans egna scener vara konserthuset, riddarhuset, confidencen, musikaliska och musikhögskolan.

Masterclasses/ Workshops
Skolan tar regelbundet hit gästmusiker som gör workshops på skolan, ofta i samband med konsert. Vi väljer musiker från olika genrer för att få ett intressant och varierat utbud av influenser utifrån. Här får eleverna möjlighet att träffa och knyta kontakter med yrkesverksamma slagverkare.

Utöver detta ges eleverna möjlighet att delta vid slagverksfestivaler i såväl Sverige som utomlands.

Lärare

 

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops