Tuba

 

Undervisningen
Det viktigaste är inte hur långt eleven har kommit när den börjar på skolan, utan att eleven har drömmar och ambitioner samt viljan att utvecklas. Varje elev är unik och har sina förutsättningar, så vi lärare hjälper eleven att finna sina verktyg för att lägga i sin personliga verktygslåda. För att eleven skall finna dessa verktyg hjälper vi lärare eleven att utveckla bra övningsmetoder och finna en bra övningsstruktur, som passar eleven och dess förutsättningar.

På ett sätt är det fina med övning att det inte finns några genvägar för att bli bättre, utan det är fokuserad och metodisk övning som gäller för att bli bättre på sitt instrument. För att citera den framgångsrike skidåkaren Ingemar Stenmark; “Jag vet ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag”.

Det är också viktigt att du som elev får möjlighet att bruka både dina tidigare verktyg och dina nyinförskaffade, som du får längs vägen under dina studier, för att skapa något eget och personligt. Det är av yttersta vikt att man så tidigt som möjligt etablerar en sund hållning till prestation och framförande, och det får man till exempelvis genom att spela på många konserter, något du verkligen kommer ha möjlighet att få göra på Lilla Akademien!

Tubaklassen
Lilla Akademien har en gedigen orkester och ensembleverksamhet, och som tubaist på skolan har du stora möjligheter att få medverka i merparten av skolans olika orkestrar samt mindre ensembler. Som tubaist kan det ibland vara lite ensamt i orkestern eftersom du är ensam på din stämma, men på Lilla Akademien får du möjlighet att träffa andra tubaister så att ni kan sporra och hjälpa varandra. I orkestern har man en nära relation till trombonsektionen och på Lilla Akademien finns det en stor trombonklass, som du har möjlighet att få spela mycket tillsammans med.

Skolans tubalärare är, utöver undervisningen på skolan, verksamma som orkestermusiker, och du som elev har möjlighet att få lyssna på deras konserter samt chansen att få följa med bakom kulisserna, för att få en inblick i hur det är att vara professionell tubaist.

Masterclasses/workshops
Tubaklassen samarbetar med övriga brassklasser på skolan med olika workshops och masterclasses med jämna mellanrum.

Masterclasses/workshops i urval under de senaste åren inkluderar besök av:

  • Oystein Baadsvik, tubasolist

  • Jonas Bylund, prof. vid Academy of Music i Hannover samt vid Norges Musikkhoyskole i Oslo.

  • Håkan Björkman, trombonlärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

  • Mike Lovatt, freelancetrumpetare och studiomusiker i London, England

  • Charlie Vernon, bastrombonist i Chicago Symphony

  • Karl Friesendahl, Solotrombonist i Stockholms Filharmoniska Orkester

  • Otto Sauter, Trumpetsolist från Tyskland specialiserad på piccolatrumpet

  • Besök i Berlin vid Unversität der Kunste med masterclass för:

  • Helge von Niswandt, solotrombon i Konzerthausorchester Berlin

  • Guillaume Jehl, solotrumpet i Berliner Philharmoniker


Var gör elever från tidigare tubaklasser?
Samtliga elever som har studerat tuba på gymnasiet har gått vidare till högre musikutbildning, och går eller har gått utbildningar på Royal Academy of Music i London, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Musikhögskolan i Malmö.

Lärare

Karl-Johan Elf

 

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops