Piano

 

 Om undervisningen
Vi lärare som undervisar i piano på Lilla Akademien lägger stor vikt vid varje enskild elevs möjlighet till utveckling - tekniskt, musikaliskt, konstnärligt och personligt. Genom att eleven får två pianolektioner/vecka à 40 minuter, hinner eleven få en djupare förståelse och kunskap för musikaliskt innehåll, analys och struktur. Det är viktigt att eleven får en bred repertoarkännedom under åren på Lilla Akademien så att hen är väl rustad för fortsatta vidarestudier på högskola eller folkhögskola. 

Att vara pianist på Lilla Akademien innebär inte enbart att man kan sin solorepertoar väl, utan också att man i tid börjar utveckla sitt lyssnande och därmed förståelse för samarbeten med andra instrumentalister och sångare. Därför lägger vi stort fokus även på kammarmusik, romansinterpretation med sångare och pianoensemble. 

 För att utvecklas på ett effektivt sätt utifrån varje elevs unika förmåga behöver eleven hjälp med
instuderingsteknik och övningsstruktur vilket vi hjälper till med genom olika verktyg men också
genom samtal och pedagogisk uppföljning. Det finns flera möjligheter att möta publik på som elev, vi har elevkonserter där man kan spela upp aktuell repertoar men även externa konserter på olika scener som skolan har samarbeten med. 

 Masterclasses/workshops

  • Marianna Shirinyan, professor Norges Musikhögskola

  • Alasdair Beatson, Professor at Birmingham University

  • Julia Mustonen-Dahlkvist, professor Musikhögskolan Ingesund


VAD gör elever från tidigare pianoklasser?

Lärare piano

 

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops