Oboe

 

Undervisningen
Oboen är ett instrument med stora uttrycksmöjligheter. Till oboistens utmaningar hör att skapa ett egalt spel i instrumentets alla register och nyanser. Stor vikt läggs därför vid att lägga en stabil grund, med stöd, andningsteknik och ambis, och att successivt lära eleven att öva själv utifrån denna grundförståelse för spelet. Då oboisten tillverkar sina rör själv kommer hen nära sitt instrument, och får en speciell kännedom om musicerandets fysiska förutsättningar. Rörpysslet och den utsatta men berikande positionen i många sammanhang har en tendens att skapa en särskild humor och sammanhållning dubbla-rörblåsare emellan. I varje termin ingår utöver den enskilda oboeundervisningen även gemensamma rör-lektioner. 

I ensembleundervisningen får eleverna öva sin förmåga både att smälta in i en grupp och att ta plats i densamma, och det viktigaste av allt - att lyssna på sina medmusiker. 

Oboeklassen
Hedvig Marklund ansvarar för oboeklassen på Lilla Akademiens grundskola. Hon arbetar utöver det som frilansoboist i skilda sammanhang. 

Du som studerar oboe på Lilla Akademiens gymnasium eller pre-college kommer också att undervisas av Bengt Rosengren och Emmanuel Laville, båda solo-oboister i Sveriges Radios Symfoniorkester, samt lärare på KMH i Stockholm. 

På Lilla Akademien övar du upp dina färdigheter som musiker, och fördjupar dina kunskaper i oboens repertoar, både som solist, kammar- och orkestermusiker. Tillfällena att spela inför publik är många, både på skolans egna konserter och konserter som äger rum utanför huset.

Masterclasses och workshop
Du kommer att få möjlighet att lyssna vid Radiosymfonikernas orkester-repetitioner, samt att delta vid gemensamma lektioner och Masterclasses arrangerade av Lilla Akademien eller Musikhögskolan i Stockholm.

Vad gör tidigare elever?
Flera av Lilla Akademiens tidigare oboeelever har gått vidare till högre musikutbildningar vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 

Lärare oboe

 

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops